Man i bil knyter händerna i bön.
Foto: Alex & Martin/IKON

Sök din tro

I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på kristen tro – för dig som vill göra andliga upptäckter och få veta mer om vad det innebär att leva som kristen.

Relationen till Gud ser olika ut för olika människor

Att tro är att våga lita på något utan att veta helt säkert. Hur och varför vi kristna tror varierar, men i grunden handlar det om vår relation till Gud. En relation som kan se väldigt olika ut för olika människor, och under olika perioder av livet. 

Börja hos dig själv

Dina egna erfarenheter är en viktig tillgång när du fördjupar dig i frågor om kristen tro, själv eller tillsammans med andra. Dina erfarenheter och frågor får i kyrkans sammanhang möta Bibelns berättelser och den kristna traditionen.

Vill du dela dina upplevelser och tankar kring tro erbjuder Svenska kyrkans församlingarna många olika möjligheter. Du kan till exempel besöka en gudstjänst, delta i en samtalsgrupp om kristen tro eller boka ett eget samtal med en präst eller diakon. Andra sätt att närma sig Gud och den kristna tron kan vara att gå en pilgrimsvandring eller delta i en retreat.  

Undervisning i kristen tro

De första kristna kallade undervisningen i kristen tro för katekumenat. I en del församlingar används ordet fortfarande. I andra församlingar finns istället bibelstudium eller en grundkurs i kristen tro som kallas Alpha. Och om du inte konfirmerade dig som tonåring finns det möjlighet att göra det som vuxen istället. Oavsett vilket koncept du stöter på är syftet det samma: Att erbjuda en mötesplats för dig som vill lära dig mer om dig själv och kristen tro. 

Ta del av andras berättelser

En sätt att hitta din egen tro kan vara att ta del av andras berättelser. Genom att känna igen dig i andras beskrivningar kan du hitta formuleringar som känns rätt för dig. Andras historier kan hjälpa dig att se saker på ett nytt sätt och inspirera dig när du ska ta olika beslut.

I Svenska kyrkans bloggportal kan du läsa inlägg av biskopar, präster, diakoner och andra medarbetare i Svenska kyrkan och på instagramkontot @svenskakyrkan, får du varje vecka möta en ny medarbetare eller medlem.

Ytterligare tips är att lyssna på ärkebiskop Antje Jackeléns podcast Prata till punkt, med bland annat politiker, författare och idrottsmän som gäster.

Vill du be en bön digitalt?

På Bönewebben kan du be en bön eller tända ett digitalt ljus.