En bebis doppar handen i en skål med vatten.
Foto: Louise Hedberg /Ikon

Dop i en krissituation

Ibland blir livet inte som man tänkt, och det är osäkert om en människa kommer att överleva.

I en så kritisk situation kan personen själv, eller ett barns föräldrar, känna det angeläget med ett dop. Om du själv är döpt kan du genomföra dopet, om det är en krissituation. Om det är möjligt ska det finnas dopvittnen närvarade.  

I en akut kris behövs bara vatten 

Om krisläget är akut behöver du vatten, inget annat. Du doppar fingrarna i vattnet och rör vid personens huvud tre gånger och säger: 
Jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.   

Följ dopordningen om det finns tid 

Om det är en kris, men du har tid på dig, ska du följa dopordningen längre ner på sidan.

Du ska sedan ta reda på i vilken församling den döpte bor. Tag kontakt med kyrkoherden eller någon annan i församlingen och informera om dopet. Då kommer dopet att skrivas in i församlingens dopbok, precis så som alla andra dop skrivs in.   

Sjukhuskyrkan kan också döpa 

Om du befinner dig på ett sjukhus som har en sjukhuskyrka kan du kalla på deras personal, för att genomföra dopet. Sjukhuskyrkans medarbetare är vana vid att ta hand om kritiska situationer. 
 

Dop i en krissituation

Om krisen inte är akut, utan tid finns, följer du den här dopordningen.

Psalm
Samlingsord 

Välj ett av de tre alternativen:

Präst eller ledare: I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 

Församlingen: Amen. 

eller 


Präst eller ledare: I Guds: Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 

Församlingen: Amen. 

eller

Präst eller ledare: I Guds, den treeniges, namn. 

Församlingen: Amen. 

Tackbön

Präst eller ledare: Barmhärtige Gud, 
du är med oss i liv och död. 
Vi tackar och ber för NN. 
Omslut henne/honom/dem 
med din kärlek. 
Tack för att vi i dopet 
förenas med Jesus Kristus. 
Amen. 

Bibelläsning

Läsning ur Markusevangeliet, kapitel 10, kan förekomma. 

Prästen/Ledaren kan inleda med orden: 

Låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen. 

Präst eller ledare: Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. 

(Markusevangeliet 10:13–16 på bibeln.se)

Prästen/ledaren kan inleda med orden: 

Vi döper eftersom Jesus sade: 

Präst eller ledare: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. 
Och jag är med er alla dagar till tidens slut. 

(Matteusevangeliet 28:18–20 på bibeln.se) 

* Dophandlingen

Vatten gjuts tre gånger över dopkandidatens huvud. Därefter lägger den som döper handen på dopkandidatens huvud och fortsätter med bön om Anden. 

Präst eller ledare: NN, 
jag döper dig 
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 
Livets Gud, 
Uppfyll NN med din heliga Ande. 
Bevara henne/honom nu och alltid hos dig. 

Herrens bön

Prästen/Ledaren kan säga: 
Låt oss be Herrens bön. 

Församlingen: Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 
Ge oss i dag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket. 
Din är makten och äran 
i evighet. 
Amen. 

Välsignelsen 

Prästen kan inleda med orden: 

Tag emot Guds/Herrens välsignelse/välsignelsen: 
Präst: Herren välsigne er och bevare er. 
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. 
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. 
I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn.

Församlingen: Amen. 

Eller

Präst: Herren välsignar er och beskyddar er. 
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. 
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. 
I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn. 

Församlingen: Amen. 

 Ledaren kan inleda med orden: 

Låt oss ta emot Guds/Herrens välsignelse/välsignelsen: 
Ledare: Herren välsigne oss och bevare oss. 
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. 
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. 
I (Guds:) Faderns och Sonens och den heliga 
Andens namn. 

Församlingen: Amen. 

Eller 

Ledare: Herren välsignar oss och beskyddar oss. 
Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. 
Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. 
I (Guds:) Faderns och Sonens och den heliga 
Andens namn. 

Församlingen: Amen. 

Psalm