Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Näin kirkko saattaa tueta sinua

Ruottin kirkon sosiaalinen työ kuttuthaan tiakoniiksi. Tehtävä on ette osanottamisen, respektin ja keskinhäisen solitaarisuuen kautta kohata ihmisiä vaikeissa elämäntilantheissa.

Sinun seurakunta saattaa selittää lissää

Ota yhteyttä sinun seurakunnan kansa saataksheen enemän informasjuunia heän sosiaalisesta toiminasta.

Sairalakirkko

Se joka saapi surun eli tarvittee apua saattaa kääntyä suorhaan sairalankirkhoon. Sielä on antaktihuone ja henkilökuntaa käytettävinä sekä potilhaile, lähimäisile ja henkilökunnale, jokka haluavat saa yksityisiä keskusteluja ja sielunhuoltoa, eli olla mukana jumalanpalveluksessa ja antaktissa. Papila, tiakoonila ja muila, jokka on töissä sairalankirkossa, on vaitiolovelvolisuus, ja ei net kirjota sjurnaalia. Ei tarvitte olla kristitty ette vieraila sairalakirkossa. Jos joku sairhauen takia ei saata tulla antaktihuohneesheen pappi saattaa vieraila sairasta.

Työ seksuaalista vääryyttä vasthaan

Ruottin kirkko haluaa tueta lapsia, nuoria ja raahvaita, jokka on joutunheet oikeuen loukkaukshiin kirkon miljöössä. Käsite seksuaalinen vääryys sisältää monenlaista seksuaalista loukkausta kiusauksista raiskauksheen, sekä rikolisia tekoja ette moraalisesti moitittavaa. Sekä komentaarit ja viittaukset, jolla on seksuaalinen kehä toisen henkilön tahtoa vasthaan laskethaan laittomiksi. Aiemin vaijenethiin seksuaaliset vääryyet. 

Ruottin kirko haluaa olla mukana purkamhaan vaitioloa, joka ympyröi seksuaalisen vääryyen kehhää, haluaa tohtia ottaa keskusteltavaksi mitä toela saattaa tapahtua, ja toimia sen mukhaan.

Kirkon perheen neuvonanto

Ruottin kirkon perheen neuvonanto on tarkotettu kaikile, jolla on prupleemia lähimäisitten relasjuunissaan. Se saattaa auttaa sitä, joka on naimisissa eli assuu yhessä, eronheitä eli niitä jokka on eroaamassa, sitä jolla on vaikeuksia eron jälkhiin ja sitä jolla on vaikeuksia kontaktissa lähimäisitten kansa. Perheen neuvonannon työkaverila on vaitiolovelvolisuus ja eikä piä sjurnaalia.

Suruporukat

Suruporukka on pieni ryhmä viiestä kahekshaan osanottajia, jokka kohtaavat jakaamhaan ajatuksia ja tuntheita siittä kuinka se on ette menettää lähimäisen. Porukka kohtaa päätetyn numeron kertoja kokenheitten johtajitten kansa ja saattaa hakeutua niihin, jokka on menettänheet elämänkumppanin, yhen lapsen eli iäkhään vanheeman.

Monessa maan höökstaatie- ja jymnaasiekouluissa on koulupappia ja tiakoonia paikala opiskelijoitten tukena. Sekä kouluaikana ette kouluaijan jälkhiin opiskelijat saattavat hakea kontaktia heitten kansa ja tulla puhumhaan kaikesta, vaikkapa opinoista, itenttiteetistä ja uskosta. 

Sosiaalisessa työssä kirkko kohtaa kans useasti huumeitten käyttäjiä, attiktia, ja niitten lähimäisiä, antaaksheen tukea ja apua. Se saattaa koskea ette alottaa keskusteluporukoita vaimoile ja miehile, jokka on saahneet kokea väkivaltaa, ja auttaa perheitä kriisitilantheista, jokka vaikuttavat vanheemphiin ja lapshiin. Välistä seurakunnat saattavat kans antaa ekonoomista apua niille jokka sitä tarvittevat.

Tiakoonila ja papila on vaitiolovelvolisuus heän töissä. Net vierailevat vanheemitten ja sairhaitten tykönä, järjestävät suruporukoita ja keskustelevat yksityisitten henkilöitten kansa elämän iloista ja vaivoista.

Sosiaalisessa työssä Ruottin kirkko on yhteistyössä monen yhteiskunnan sosiaalisitten laitoksitten, muitten kirkoitten ja uskonoitten eli aatheelisitten järjestöitten kansa. Monela julkisella työpaikala on pappi käytettävänä, niinkun esimerkiks yliopisto, pelastuspalvelu, puolustusvoimat, rikolisittenhuolto ja poliisi.

Rahatukea Ruottin kirkon fontista ja stiftelsistä

Fontin rahatuesta  weppipaikassa  informasjuunila, hakuaijasta ja planketista.

Perheen neuvonanto

Ruottin kirkon perheen neuvonanto on kolmessakymmenessä paikassa ympäri maata.

  • Sie et häy olla uskovainen ette hakea apua.
  • Kostanus vaihtelee ilmhaisesta 400 kruunhuun pariskunnasta. Toimistot on liitetty seurakunthiin ja keskustelun taksa riippuu siittä kuinka ekonomi on järjestetty.
  • Perheen neuvonantajat on koulutettuja sosionoomia, pappia eli psykolookia. Akateemisen eksaamin jälkhiin seuraa jatkokoulutus psyykkoterapi ja pariskunta ja perheen neuvonantaminen. Tullaksheen Kirkon auktoriseeratuksi perheen neuvonantajaksi vaaithaan viien vuoen kokemuksia Ruottin kirkon perheen neuvonantajana ja jatkokoulutusta elämänkattomuskysymyksissä.
  • Monta pariskuntaa ja yksityistä, jolla on relasjuuniprupleemia saavat vuosittain tuen Ruottin kirkon perheen neuvonannosta.
  • Yksityiset saattavat kans hakea apua relasjuuniprupleemista. Se saattaa esimerkiks koskea surua kuoleman jälkhiin eli avioeroa.