Barnhänder som spelar på en kyrkorgel.
Foto: Johannes Frandsen

Musikrådet i Svenska kyrkan

Kyrkostyrelsens musikråd ska vara ett rådgivande och beredande sakkunnigorgan till kyrkostyrelsen inom det kyrkomusikaliska området. Rådet är ett resultat av ett beslut som fattades av kyrkomötet i november 2017.

Kyrkomusiken är del av kyrkans liv

Kyrkostyrelsen har beslutat om och tillsatt ett musikråd, med åtta sakkunniga inom det kyrkomusikaliska området. Rådet ska stödja det strategiska arbetet med kyrkomusik och stödja kyrkostyrelsens uppdrag att främja kyrkomusikens roll som ett levande kulturarv och som en väsentlig del av kyrkans liv.

Med utgångspunkt i Svenska kyrkans plattform för musik (2018) följer rådet arbetet med de strategier som kyrkostyrelsen beslutar om. Vid behov lämnar rådet förslag till förändringar i kyrkostyrelsens strategiska överväganden när det gäller:

 • utbildningsfrågor, kompetensförsörjning och kompetensutveckling,
 • samverkan med andra organisationer som rör kyrkans roll i det offentliga musiklivet
 • fördjupad reflektion om kyrkomusikens roll och identitet inom Svenska kyrkan,
 • stimulerande till nyskapande av kyrkomusik
 • hur gudstjänstlivet kontinuerligt kan tillföras ny gudstjänstmusik,
 • forskning om kyrkomusik
 • stimulerande av psalmsång i och utanför gudstjänsten.

Rådet ansvarar också för kyrkostyrelsens särskilda kommitté för kompletterande musik till kyrkohandbok för Svenska kyrkan, del 1 (musikkommittén).

Läs mer om kyrkostyrelsen 
Läs mer om musikkommittén

Musikrådet 2022–2025

Musikrådet är ett sakkunnigorgan som består av åtta ledamöter. Minst en av ledamöterna ska vara anställd som domkyrkoorganist, en ska vara anställd som musikkonsulent/stiftsmusiker i Svenska kyrkan och en ledamot ska ha kvalificerad teologisk kompetens.

Kyrkostyrelsen har inbjudit Kungliga Musikaliska Akademien, Kyrkomusikernas Riksförbund och musikhögskolorna/universiteten att nominera till musikrådet. I sammansättningen av rådet har kyrkostyrelsen tagit hänsyn till både bred och fördjupad ämneskompetens och erfarenhet samt till kontaktnät nationellt och internationellt.

Musikrådets ledamöter:

 • Reibjörn Neander, domkyrkoorganist i Skara och ordförande i rådet
 • Nils-Gunnar Karlson, förbundsordförande i Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR)
 • Anne Dungner Hjellström, stiftsmusiker
 • Lena Petersson, kyrkoherde, teologie doktor
 • Annie Svensson, kyrkomusikerstuderande vid Musikhögskolan i Malmö
 • Stefan Therstam, professor vid Kungliga Musikhögskolan (KMH), diplomorganist
 • Mattias Wager, domkyrkoorganist i Stockholm och ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien (KMA)
 • Sofia Östling, organist, pianist och kördirigent, kyrkomusiker i Lunds Allhelgonaförsamling och vice ordförande i rådet.
Musikrådets medlemmar. Anne Dungner Hjellström saknas i bild. Foto: Peter Sjunnesson

Musikrådets sammanträden

2024

 • 10 januari
 • 21 mars

2023

 • 11-12 januari
 • 23 mars
 • 31 maj
 • 19-20 september
 • 14 november