En staty av Martin Luther står utomhus.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Martin Luther och reformationen

Martin Luther var en munk som levde i Sachsen i nuvarande Tyskland på 1500-talet. Han var kritisk till en del av det som kyrkan stod för, till exempel att man kunde köpa sig fri från straff för sina onda handlingar. Martin Luther ville inte splittra den västerländska kyrkan, men det blev följden av hans kritik. Han inledde reformationen och de som följde honom bildade protestantiska kyrkor.

Martin Luther var ung när han gick i kloster och blev munk. Han var en grubblande person, som kämpade för att vara en så perfekt människa och munk som han trodde att Gud förväntade sig att han skulle vara. Men hur han än kämpade, så tyckte han att han misslyckades.

Martin Luther började studera teologi och med tiden blev han professor i bibelvetenskap vid universitetet i Wittenberg.

När han studerade Bibeln, upptäckte han att Gud faktiskt inte ställde krav på honom för att han skulle bli räddad och få komma till himlen efter döden. Han behövde inte prestera någonting inför Gud – det räckte med att tro.

Man kunde betala sig fri

Vid tiden då Martin Luther levde hade kyrkan kommit på något nytt: Människor kunde slippa ett straff för sina synder genom att köpa "avlatsbrev", ett brev som talade om att de slapp straffet.

Detta ogillade Martin Luther. Han tyckte inte att handeln med avlatsbrev stämde överens med det som kyrkan stod för.

År 1517 presenterade han en skrift med 95 teser (påståenden som han argumenterade för) som talade mot handeln med avlatsbrev. Han spikade enligt traditionen upp texten på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Porten användes nämligen som universitetets anslagstavla.

Ärkebiskopen och påven delade på inkomsten

Vad Martin Luther inte visste, var att hans egen ärkebiskop, Albrecht av Mainz, hade kommit överens med påven i Rom om att de två skulle dela på inkomsterna från avlatsbreven.

Ärkebiskopen var skyldig påven pengar, för han hade fått tillåtelse att samtidigt vara biskop i två olika stift. Han använda sin del av pengarna till att betala av sin skuld till påven. Och påven använde sin del till att bygga Sankt Peterskyrkan i Rom.

Ärkebiskopen skickade Martin Luthers 95 teser till Rom. Det ledde med tiden till att påven bannlyste Martin Luther och han uteslöts ur kyrkan.

Många ville lyssna på Martin Luther

Men Martin Luther fortsatte att arbeta och undervisa vid universitetet och han fick skydd av andra makthavare. Tack vare de nyligen uppfunna tryckpressarna spred Martin Luther sina budskap. Dessutom reste många som studerade för att bli präster till Wittenberg för att lyssna på Martin Luther. Från Sverige kom präststudenten Olaus Petri.

Martin Luthers önskan var aldrig att splittra den västerländska kyrkan, eller att bilda en ny kyrka. Han ville reformera den. Att reformera betyder att återge något dess ursprungliga och äkta form.

Makthavare drog nytta av Martin Luthers teologi

Men konflikten som började mellan kyrkan och Martin Luther ledde ändå till en brytning inom kyrkan. Men den brytningen berodde inte bara på religiösa frågor, utan också på politiska. Det fanns nämligen makthavare som ville minska påvens inflytande över deras egna landområden och det kunde de göra med stöd av Martin Luthers teologi.

I Sverige fick därför Gustav Vasa, som blev kung 1523, en viktig betydelse för hur reformationen utvecklades här.

Kyrkan i Sverige bröt med påven

År 1530 utsåg den svenske kungen Olaus Petris lillebror, Laurentius Petri, till ärkebiskop i Uppsala. Det gjorde han utan påvens godkännande. Sex år senare fick präster i Sverige möjlighet att gifta sig om kungen gav dem tillåtelse. Det stred mot de kyrkliga lagarna.

När kyrkan i Sverige beslutade att bejaka den augsburgska bekännelsen, ett mycket viktigt lärodokument som förklarade den evangelisk lutherska tron, var brytningen med påven i Rom ett faktum. 

Lilla katekesen

Lilla katekesen av Martin Luther är en unik sammanfattning av den kristna tron som har använts i snart 500 år. Läs mer om lilla katekesen.

Martin Luther som legofigur.

Martin Luther och reformationen – fördjupning

Vem var Martin Luther? Vad var han så arg på? Och vad hände när han spikade upp sina 95 teser? Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. I tio korta filmer och fjorton texter får du veta mer.