Porträttmålning av Martin Luther.
Foto: Målning av Lucas Cranach, foto av okänd fotograf

Martin Luther

Martin Luther var en munk som levde i Sachsen i nuvarande Tyskland på 1500-talet. Han var kritisk till en del av det som kyrkan stod för och startade reformationen.

Luther var bland annat kritisk till att man kunde köpa sig fri från straff för sina onda handlingar med så kallade avlatsbrev. Han ville dock inte splittra den västerländska kyrkan, men det blev följden av hans kritik. Han spikade upp sina 95 teser på en port i Tyskland och inledde reformationen. De som följde honom bildade protestantiska kyrkor.

Kyrkan genom tiderna

De första människor som följde Jesus, bildade den kristna kyrkan.

På 1000-talet efter Kristus delades kyrkan i två; den katolska kyrkan och den ortodoxa.

På 1500-talet levde Martin Luther, som protesterade mot en del av läran i den katolska kyrkan. Luther följdes av flera andra teologer, som också protesterade.

De som lämnade den katolska kyrkan kallades alla för protestanter och det bildades protestantiska kyrkor. Den grupp kyrkor som följde Martin Luthers teologi kallas för evangeliskt lutherska, och deras medlemmar är lutheraner.

Läs mer om Martin Luther

Martin Luther som legofigur.

Reformationens arkitekt

Martin Luther var ung när han gick i kloster och blev munk. Han var en grubblande person, som kämpade för att vara en så perfekt människa och munk som han trodde att Gud förväntade sig. Men hur Luther än kämpade, så tyckte han att han misslyckades.

Martin Luther som legofigur står på marken. Människor rör sig runt om.

Martin Luther och reformationen – en fördjupning

Martin Luther inledde reformationen för mer än 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället, och gör så än idag. Ordet reformation betyder flera saker. Dels handlar det om att återge något sin ursprungliga form, dels om att omforma till något nytt.

Illustration där Martin Luther läser Bibeln.

Filmer om Martin Luther

På mindre än 5 minuter kan du se tre animerade filmer om Martin Luther och reformationen. Sedan kan du se och höra teologer berätta om Luthers upptäckt och reformationens betydelse.