Närbild på ett notblad.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Begravningsmusik

Under begravningsgudstjänsten får de församlade både sjunga tillsammans och lyssna på musik i stillhet. Musiken kan också väcka gemensamma minnen av den avlidne.

Prästen ansvarar för gudstjänsten och för valen av psalmer. Om du har önskemål om psalmer eller annan musik, pratar du med prästen och kyrkomusikern. De vet också vilken musik som fungerar i gudstjänstlokalen, om det finns orgel och till exempel ett piano.

Några vanliga begravningspsalmer

 • 189 Bliv kvar hos mig
 • 190 Bred dina vida vingar
 • 200 I denna ljuva sommartid (sista verserna)
 • 201 En vänlig grönskas rika dräkt (sista verserna)
 • 249 Blott en dag
 • 251 Var jag går i skogar, berg och dalar
 • 256 Var inte rädd
 • 277 Så tag nu mina händer
 • 289 Guds kärlek är som stranden
 • 297 Härlig är jorden
 • 304 Lär mig, du skog, att vissna glad
 • 798 Som liljan på sin äng 

Psalmer med anknytning till olika årstider

 • 113 Det är en ros utsprungen
 • 313 Min frälsare lever
 • 198 Likt vårdagssol i morgonglöd
 • 304 Lär mig du skog att vissna
 • 200 I denna ljuva sommartid

Du kan välja både psalmer och andra musikstycken 

Vid sidan av psalmerna spelas också ofta annan musik på begravningar. I spotifylistorna här nedanför har vi samlat psalmer i den ena och annan musik som kan passa under en begravning i den andra.

Spela upp musik från cd-skiva

Det är tillåtet att spela upp musik från en cd-skiva. Cd-skivan måste vara i original eftersom kyrkan bara får använda ljudkällor som är utgivna med upphovspersonernas samtycke.

Mycket av den musik som spelas i kyrkorna finns på Spotify eller iTunes, men av upphovsrättsliga skäl kan du inte använda privata konton på Spotify eller iTunes för att spela upp musiken i kyrkan. Om du köpt musiken från iTunes och sparat ner den på ett usb-minne eller en cd-skiva är den däremot ok att använda.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Begravningsgudstjänsten

I begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden gemenskap och delaktighet i gudstjänsten. Här hittar du några exempel. Inför begravningsgudstjänsten kan präst och musiker ge ytterligare förslag.