Detalj från en kyrkomålning av Sankt Botvid i Sånga kyrka.
Foto: Botvid och miraklerna

Upptäck kulturarvet

Se dokumentärfilmen Botvid och miraklerna