En man sitter med en flicka i knät. Han har händerna runt flickan i bön.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Andakt

Andakt kan vi ha tillsammans i kyrkan, eller med vänner. Men också hemma, för oss själva. Här följer förslag på några dagliga andakter att hålla.

Inför din stund med Gud

Du behöver inte förbereda din stund med Gud. Ni kan mötas mitt vardagens kaos, eller på en lugn plats, i en bra stol, med ett tänt ljus. Gud kommer dig till mötes, oavsett.

Morgon, middag och kväll

Här får du förslag på tre olika andakter. Du kan välja en av dem, eller stilla dig tre gånger under en dag – morgon, middag och kväll. 

Varje dag visas ett nytt bibelord längre ner på den här sidan. Vi utgår från det i andakterna.

Morgonstund

Läs bibelordet 2–3 gånger på morgonen. Låt det tala till dig. Inspirerar det dig att göra eller tänka på något speciellt idag?

Är det svårt att hitta inspiration i bibelordet? Du kan googla på det. Kanske har någon annan tänkt kring just det som du stannar upp inför. 

Ta med dig Guds ord i din vardag. 

Bön

Herre hjälp mig att rätt bruka
den dag du nu ger mig.
Välsigna alla dess timmar.
välsigna dess plikter och arbete,
dess vila och glädje.
Välsigna mina händers arbete,
mina läppars tal
och mitt hjärtas tankar.
Låt mig få leva denna dag
inför ditt ansikte
och till din ära.

Av Bo Giertz, bearbetad. Ur En liten bönbok, i Den svenska psalmboken.

Middagsstund

Läs bibelordet tyst en gång vid ett tillfälle under dagen, och sedan högt (om du vill och kan). Vill du dela texten med någon idag? Be för den personen och skicka sedan texten i ett sms eller mejl.

Eller är det här ett bibelord som du verkligen inte vill dela med någon annan? En del texter i Bibeln är svåra att ta till sig. Ta tillfället i akt att be till Gud. Kanske kommer bibelordet att överraska dig nästa gång du läser det. 

Bön

Gud, öppna mina ögon,
så att jag ser människors
allra djupaste nöd;
rör vid mina händer,
så att jag kan ge mat åt de hungriga:
rör vid mitt hjärta;
så att det kan värma de förtvivlade;
ge mig ett öppet sinnelag,
så att jag kan välkomna främlingar;
lär mig att dela mina ägodelar,
så att jag kan klä de nakna;
ge mig ömhetens
och medlidandets gåva,
så att jag kan känna omsorg
om den sjuke.
Hjälp oss förstå,
att när vi delar oro och kärlek,
vår fattigdom och vårt överflöd
tar vi del i din gudomliga närvaro
ibland oss.

Från Zimbabwe. Ur En liten bönbok, i Den svenska psalmboken.

Kvällsstund

Låt bibelordet vara en överlämning över dagen. Tänk igenom din dag, allt som har hänt. Läs bibelordet för dig själv då och då. Vila i att allting är i Guds hand. 

Men vissa bibelord är inget vi vilar i. Dem kan vi lämna därhän. Som Luther sade: ”lyfta på hatten och gå vidare”. Någon annan gång i ditt liv kan det tala till dig. Vila trygg i förvissningen att Guds kärlek gäller oss även när vi inte förstår Bibelns ord.

Bön

Vaka över oss, Herre,
himmelske Fader,
och bevara oss för allt ont,
både till kropp och själ.
Ge oss nåd att i denna natt
tryggt vila under ditt beskydd.
Och när en gång
vår sista afton kommer,
låt oss då få somna i din frid,
att vi må vakna i din härlighet.
Genom din Son, Jesus Kristus,
vår Herre.

Medeltida bön. Ur En liten bönbok, i Den svenska psalmboken. 

Veckans andakt

Följ Svenska kyrkan på Facebook och var med på våra andakter - varje tisdag kl. 13.30 från kapellet Marias lovsång.