Foto: Royne Mercurio/ Ikon

Växande underhållsskuld riskerar kulturhistoriska värden

I Linköpings stift tvingar större renoveringsåtgärder mindre insatser åt sidan. Det går inte att göra allt på en gång, men det finns tydliga baksidor med att vänta – och en underhållsskuld byggs sakta men säkert upp, menar stiftsingenjör Emelie Malmborg. ”I de fall det leder till att kulturhistoriska värden riskeras känns det oerhört tråkigt”, säger hon.