Texten #Gåtillkällan på bakgrund av vatten.

Gå till källan

I tider när rykten snabbt sprids på internet är det viktigt att kunna gå till källan och ta del av ursprungsinformationen. Den här sidan, som uppdateras utifrån aktualiteter, riktar sig till dig som vill ta reda på var Svenska kyrkan står i frågor där olika tolkningar eller missuppfattningar har spridits. Det kan gälla förhållandet till andra religioner, förhållandet till samhället eller vår egna kristna tro. Välkommen och tack för att du väljer att gå till källan.

#VÅR KRISTNA TRO

Vår kristna tro rör vid både hjärta och hjärna, och påverkar hela livet. Grunden i den kristna tron är att Gud själv kom till jorden som Jesus Kristus. Han uppenbarar för oss Guds kärlek, när han dör på ett kors och tre dagar senare uppstår. Därför har korset blivit kristendomens särskilda tecken, ett vittne om livets seger över döden och om den försoning mellan Gud och människa som är bortom vår föreställningsförmåga.

Skuggan av ett kors bland ljusreflektioner.

Jo, korset är den viktigaste symbolen för kristen tro och för vår kristna kyrka

Korset sammanfattar kristen tro och handlar om livet som övervinner döden, försoning och förlåtelse. I juli 2016 debatterades kristen identitet och vad korset symboliserar i samband med kampanjen #mittkors.

Ett kors syns mellan två tända ljus.

Nej, Stockholms stifts f.d. biskop har inte plockat bort kors i Sjömanskyrkan

Stockholms stifts f.d. biskop föreslog en gång att man tillfälligt kunde göra Sjömanskyrkan tillgänglig för människor med annan tro än den kristna, som man gör i en del sjukhuskapell. Detta har dock aldrig skett.

Flera tända ljus i mörkt rum.

Nej, ordet ”hen” har inte ersatt ”han” när vi talar om Gud och Jesus.

Den nya kyrkohandboken har kompletterat traditionella ord för Gud med nya bilder och tilltal. Ordet ”hen” används dock inte. Västerås pastorat använde ”hen” i en annons julen 2017, för att visa att alla är älskade av Gud.

#ANDRA RELIGIONER

Svenska kyrkan är en kristen kyrka och en del av den världsvida kyrkan. Mer specifikt är vi en evangelisk-luthersk kyrka. I de orden syns vår koppling till Martin Luther. Kristendomen är den största religionen i världen idag. Vi är en del av en värld med många religioner. Hur vi ska förhålla oss till människor av andra religioner är en fråga som ständigt är aktuell, och där olika förhållningssätt har förekommit och förekommer. I Svenska kyrkan väljer vi att möta företrädare för andra religioner med respekt. Jesus gav oss den gyllene regeln som innebär att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Det finns mycket som förenar människor av tro.

Person läser ur Markusevangeliet i Bibeln.

Nej, ärkebiskopens valspråk, “Gud är större”, är hämtat ur Bibeln och finns i Första Johannesbrevet 3:18-20

”Gud är större” finns i den kristna traditionen men också i islam, en av flera likheter mellan världens två största religioner. Till oss kommer de från Bibeln, en påminnelse om att Gud är större än vårt hjärta.

Porträtt av biskop Fredrik Modéus.

Ja, biskop Fredrik Modéus i Växjö stift har gett sitt stöd för muslimer att genomföra böneutrop

Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för Svenska kyrkans verksamhet. Därför är det naturligt att tycka att den friheten också ska gälla andra religioner än vår egen.

Två personer håller varandras händer.

Nej, Svenska kyrkan samarbetar inte med Muslimska brödraskapet.

Svenska kyrkan bejakar religionsdialog och tror att en bättre värld kan byggas av att samtala också med människor utanför vår egen kyrka. Till det syftet finns nätverket En värld av grannar, som samlar bland andra judiska, muslimska och kristna personer och organisationer som arbetar med social hållbarhet och för människor på flykt.

Träkors står i motljus i ett fönster.

Nej, Svenska kyrkan håller inte på att islamiseras - vi är en kristen kyrka

Kyrkans uppgift är inte att blanda samman religioner eller att tona ner det kristna budskapet utan att med evangeliet som grund och Jesus Kristus som förebild visa kärlek till alla och bidra till en bättre värld.

Fisksätra kyrka, som är tänkt att byggas ut till Guds hus.

Ja, Nacka församling är en av initiativtagarna till Guds hus i Fisksätra.

När människor från olika religioner möts och samtalar, finns en grogrund för fred där spänningar kan minska och fördomar motverkas. I samtal med andra människor kan vi berikas av respekt för varandra och fördjupas i vår egen tro.

#KYRKA SAMHÄLLE

Att vara kyrka är att vara en del av den värld vi lever i. Vi har ett ansvar för oss själva, men också för samhället. Samtidigt som vi ber för vår värld engagerar vi oss i den. Det är vårt sätt att ta ansvar för vår plats på jorden. Att vara med och bidra till samhället är en självklar del av att vara en kristen kyrka - på det lokala planet, på det nationella, och på det globala planet.

Utsikt över mötesdeltagare i konferensrum.

Nej, Svenska kyrkan ska inte utreda om Israel är en apartheidstat

Kyrkomötet har beslutat att lyfta frågan om folkrättens tillämpning i Israel och Palestina i ekumeniska organ.

Ja, Svenska kyrkans präster kan avstå vigslar

Svenska kyrkan viger samkönade par. Enskilda präster i Svenska kyrkan har däremot en lagstadgad rätt att välja att avstå från en vigsel, oavsett skäl. Det innebär att en präst kan avstå från att exempelvis viga samkönade par.

Greta Thunberg i profil.

Nej, Svenska kyrkan har inte utnämnt Greta Thunberg till Jesus efterträdare

@limhamnskyrka på Twitter använde ordet (Jesus) "efterträdare" om Greta Thunberg. Senare förklarade medarbetare att ordet valts med tanke på Jesus lära och att det inte handlade om att vara världens frälsare. Ärkebiskop Antje Jackelén pekar på likheter mellan Greta Thunberg och Gamla testamentets profeter.

Ärkebiskop Antje Jackelén samtalar med två män.

Ja, Svenska kyrkan gör ibland uttalanden i politiska frågor

Svenska kyrkan är kallad att förkunna evangelium i ord och handling. För kristna är tron inte bara är en del av det inre livet utan också något som får konsekvenser. Jesus uppmanar oss till engagemang för andra.

Två personer med sammanflätade fingrar.

Nej, Svenska kyrkan försummar inte utsatta svenskfödda

Kristna gör inte skillnad på människor - alla är älskade av Gud och lika mycket värda. Svenska kyrkan gör insatser för människor i olika livssituationer, gamla och unga, svenskfödda och utlandsfödda.

En trappa på insidan av en rund byggnad slingrar sig upp. Mellan varje avsats finns tända lampor.

Nej, Svenska kyrkan är en demokratisk organisation med olika nomineringsgrupper och regelbundna val

Svenska kyrkan uttalar sig ibland i enskilda samhällsfrågor, sådana som engagerar de politiska partierna. "Vi är politiska – inte därför att partier kallar utan därför att Jesus Kristus kallar.” säger ärkebiskopen.

En belyst solsymbol.

Nej, Svenska kyrkan försvarar och respekterar Israels rätt att existera inom 1967 års gränser

Svenska kyrkan stödjer en framförhandlad och ömsesidigt accepterad lösning av konflikten, med utgångspunkt i en tvåstatslösning. Israeler och palestinier ska garanteras möjligheten att leva i säkerhet sida vid sida inom säkra och erkända gränser.

# KÄRLEK OCH SAMLEVNAD

I den kristna tron finns utrymme för tankar om vem jag är, vilka gåvor jag skapats med och hur jag fungerar i relation till andra. Den kristna tron gör inte skillnad på människor, alla har samma värde och samma behov av Guds kärlek. När vi ställer frågor om vår egen identitet, handlar det om existentiella värden. Sexualitet och könsuttryck är frågor som ofta präglar hela våra liv och vår situation.

Två män gifter sig och en trär på ringen på den andres finger.

Ja, Svenska kyrkan viger samkönade par och bejakar hbtq-personers rättigheter

År 2009 fattade kyrkomötet beslut att samkönade par skulle kunna vigas i Svenska kyrkan. Det goda äktenskapet avbildar och uttrycker Guds kärlek och nåd. Det är möjligt i både heterosexuella och samkönade äktenskap.

Illustration av regnbågsfärgat hjärta och två som håller handen.

Ja, Västerås stift gav våren 2019 ut en överlevnadsguide för kristna queerkids

Guidens vill hjälpa unga kristna människor som i hbtq-sammanhang ifrågasätts för sin kristna tro och som i kristna sammanhang ifrågasätts för sin hbtq-identitet. Den vill ge kunskap, exempel och teologisk tolkning.