Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gå till källan

I tider när rykten snabbt sprids på internet är det viktigt att kunna gå till källan och ta del av ursprungsinformationen. Den här sidan, som uppdateras utifrån aktualiteter, riktar sig till dig som vill ta reda på var Svenska kyrkan står i frågor där olika tolkningar eller missuppfattningar har spridits. Det kan gälla förhållandet till andra religioner, förhållandet till samhället eller vår egna kristna tro. Välkommen och tack för att du väljer att gå till källan.

#VÅR KRISTNA TRO

Vår kristna tro rör vid både hjärta och hjärna, och påverkar hela livet. Grunden i den kristna tron är att Gud själv kom till jorden som Jesus Kristus. Han uppenbarar för oss Guds kärlek, när han dör på ett kors och tre dagar senare uppstår. Därför har korset blivit kristendomens särskilda tecken, ett vittne om livets seger över döden och om den försoning mellan Gud och människa som är bortom vår föreställningsförmåga.

#ANDRA RELIGIONER

Svenska kyrkan är en kristen kyrka och en del av den världsvida kyrkan. Mer specifikt är vi en evangelisk-luthersk kyrka. I de orden syns vår koppling till Martin Luther. Kristendomen är den största religionen i världen idag. Vi är en del av en värld med många religioner. Hur vi ska förhålla oss till människor av andra religioner är en fråga som ständigt är aktuell, och där olika förhållningssätt har förekommit och förekommer. I Svenska kyrkan väljer vi att möta företrädare för andra religioner med respekt. Jesus gav oss den gyllene regeln som innebär att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Det finns mycket som förenar människor av tro.

#KYRKA SAMHÄLLE

Att vara kyrka är att vara en del av den värld vi lever i. Vi har ett ansvar för oss själva, men också för samhället. Samtidigt som vi ber för vår värld engagerar vi oss i den. Det är vårt sätt att ta ansvar för vår plats på jorden. Att vara med och bidra till samhället är en självklar del av att vara en kristen kyrka - på det lokala planet, på det nationella, och på det globala planet.

# KÄRLEK OCH SAMLEVNAD

I den kristna tron finns utrymme för tankar om vem jag är, vilka gåvor jag skapats med och hur jag fungerar i relation till andra. Den kristna tron gör inte skillnad på människor, alla har samma värde och samma behov av Guds kärlek. När vi ställer frågor om vår egen identitet, handlar det om existentiella värden. Sexualitet och könsuttryck är frågor som ofta präglar hela våra liv och vår situation.