Guds Hus - där människor möts

Guds Hus är ett interreligiöst fredsprojekt i Fisksätra där Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift och Muslimernas förening i Nacka samverkar.

Det här är Guds Hus

Guds Hus i Fisksätra är Nacka församlings interreligiösa samarbete med Muslimernas förening i Nacka och Stockholms katolska stift. Tanken är att skapa en mötesplats för kristna och muslimer, motverka främlingskap och istället utveckla vänskap och respekt för varandra. 

Vårt samarbete syftar till att skapa mötesplatser över religions- kultur och sociala gränser. Det är först när vi möts som vi på allvar kan börja förstå det annorlunda och det gemensamma mellan oss människor. Vi arrangerar olika verksamheter under året som vi välkomnar alla att delta i.

Det pågår också en insamling till en ut- och tillbyggnad av församlingens lokaler där Muslimerna har fått löfte om att bygga sin moské på Fredstoget bakom kyrkan. En inglasad mellandel ska foga samman moskén med vår kyrkobyggnad. 

Läs mer om vårt arbete på www.gudshus.se. 

Religioner kan skapa fred istället för konflikt


Guds Hus är både en byggnad och en idé. Det är resultatet av en religionsdialog som pågått i över tio år. Guds Hus är ett fredsprojekt och ett uttryck för ett samhälle där vi kan leva sida vid sida i fred. Som värnar om alla människors rätt att uttrycka sin trostillhörighet. Som tror att religion kan skapa fred istället för konflikt.

En plats att arbeta för fredlig samexistens

Nacka församling och Stiftelsen Fisksätramoskén kommer att bygga ett hus som består av en moské, en kyrka och ett gemensamt inomhustorg för möten och gemenskap. Moskén och inomhustorget kommer att byggas ihop med nuvarande Fisksätra kyrka. 
Tanken är inte att blanda samman religioner, utan att skapa en plats där vi kan mötas och arbeta för fredlig samexistens. 


Bygget bekostas av insamlade medel


För att finansiera projektet finns en pågående insamling, där alla som vill stötta Guds Hus får bidra. Nacka församling kommer inte att bekosta bygget av moskén med medlemmarnas kyrkoavgift. Insamlingen och finansieringen kommer istället att ske genom en separat stiftelse, som bildas av Nacka församling och Stiftelsen Fisksätramoskén. Varje fastighetsägare får sedan ansöka om pengar ur stiftelsen för att förverkliga sina respektive delar av bygget. 


Så startade Guds Hus
Läs mer om Guds Hus vänförening
Läs mer om Guds Hus Råd & stödcenter

 

 

Det händer i guds hus

Huset är inte byggt ännu – men det är fullt med aktivitet
Det pågår livlig verksamhet i Fisksätra. Källan – Fisksätra råd och stödcenter bedriver social verksamhet, församlingarna anordnar fester och interreligösa andakter och vänföreningen genomför föreläsningar och diskussionskvällar.

Stöd Guds Hus
Stöd arbetet genom att bli månadsgivare eller skänk en valfri gåva via swish/bankgiro. Swish: 123 228 8017, bankgiro: 621-0728.

Fisksätra kyrka

Fisksätra kyrka Fisksätra torg
Foto: Alice Braun

Fisksätra kyrka
Besöksadress: Fisksätra torg
Tel: 08-546 06 183

Fisksätra kyrka, köket
08-546 06 183

GUD HUS
Kontakt: Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling
08-546 06 132, 070-688 53 10
carl.dahlbäck@svenskakyrkan.se