Meny

Kyrkomötets ledamöter, grupper, presidium och kontakt

Här finns alla ledamöter, uppdelade på nomineringsgrupp, på stift och alfabetiskt, ersättare och vakanser, den aktuella mandatfördelningen och kontaktuppgifter till presidium och gruppledare.

 Kyrkomötets presidium och kansli

Karin Perers

Karin Perers

Svenska kyrkan, Kyrkomötet

Kyrkomötets ordförande

Levi  Bergström

Levi Bergström

Svenska kyrkan, Kyrkomötet

Kyrkomötets förste vice ordförande

Carina  Etander Rimborg

Carina Etander Rimborg

Svenska kyrkan

Kyrkomötets andre vice ordförande

Bengt Stigner

Bengt Stigner

Svenska kyrkan, Kyrkomötet

Kyrkomötets sekreterare

Nils  Warmland

Nils Warmland

Kyrkomötets administrativa chef

Emma Hansen Dahlqvist

Emma Hansen Dahlqvist

Handläggare för kyrkomötet

Nya ledamöter, ersättare och vakanser

Ersättarlistan innehåller uppgifter om nya ledamöter och tjänstgörande ersättare vid kommande sammanträde med kyrkomötet.

Ersättarlista session 1

 

Kontaktuppgifter

E-post

Tel: 018-16 95 00 (växel)

Postadress
Kyrkomötet, kyrkokansliet
751 70 Uppsala