Kyrkomötets ledamöter, grupper, presidium och kontakt

Här finns alla ledamöter, uppdelade på nomineringsgrupp, på stift och alfabetiskt, ersättare och vakanser, den aktuella mandatfördelningen och kontaktuppgifter till presidium och gruppledare.

 Kyrkomötets presidium och kansli

Nils  Warmland

Nils Warmland

Kyrkomötets administrativa chef

Emma Hansen Dahlqvist

Emma Hansen Dahlqvist

Handläggare för kyrkomötet

Kontaktuppgifter

E-post

Tel: 018-16 95 00 (växel)

Postadress
Kyrkomötet, kyrkokansliet
751 70 Uppsala