Kyrkomötets ledamöter, grupper, presidium och kontakt

Här finns alla ledamöter, uppdelade på nomineringsgrupp, på stift och alfabetiskt, ersättare och vakanser, den aktuella mandatfördelningen och kontaktuppgifter till presidium och gruppledare.

Ersättarlista 

Listan innehåller uppgifter om nya ledamöter i kyrkomötet samt återbud och inkallade ersättare till kyrkomötets första session 2021.

Ersättarlista session 1 (uppdaterad 13 september) 

 Kyrkomötets presidium och kansli

     Nils Warmland

     Nils Warmland

     Kyrkomötets administrativa chef

     Emma Hansen Dahlqvist

     Emma Hansen Dahlqvist

     Handläggare för kyrkomötet

     Maria Sandell

     Maria Sandell

     Administratör för kyrkomötet

     Kyrkomötets gruppledare

     Kontaktuppgifter

     E-post

     Tel: 018-16 95 00 (växel)

     Postadress
     Kyrkomötet, kyrkokansliet
     751 70 Uppsala