Kyrkomötets ledamöter, grupper, presidium och kontakt

Här finns alla ledamöter, uppdelade på nomineringsgrupp, på stift och alfabetiskt, ersättare och vakanser, den aktuella mandatfördelningen och kontaktuppgifter till presidium och gruppledare.

Mandatfördelning och gruppbeteckningar

Mandatfördelningen gäller för mandatperioden 1 januari 2022 - 31 december 2025

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S), 70
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), 47
Centerpartiet (C), 30
Borgerligt alternativ (BA), 20
Sverigedemokraterna (SD), 19
Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK), 19 
Öppen kyrka - en kyrka för alla (ÖKA), 13
Frimodig kyrka (FK), 8
Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna (MPSK), 8
Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR), 7
Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK), 4 
Alternativ för Sverige (AfS), 3
Himmel och Jord (HoJ), 1
Utlandsförsamlingarna, 2

Totalt antal mandat i kyrkomötet: 251

 Kyrkomötets presidium och kansli

Kyrkomötets gruppledare

Ersättarlista 

Listan innehåller uppgifter om nya ledamöter i kyrkomötet samt återbud och inkallade ersättare till kyrkomötet. 

Ersättarlista session 1 2024

Kontaktuppgifter

kyrkomotet@svenskakyrkan.se

Tel: 018-16 95 00 (växel)

Postadress
Kyrkomötet, kyrkokansliet
751 70 Uppsala

Kyrkomötets ledamöter sorterade på stift

Här finns bilder på ledamöterna från de olika stiften.

Kyrkomötets ledamöter sorterade på grupp

Här finns bilder på ledamöterna från de olika nomineringsgrupperna.