Prata med oss

Till innehållet

Kyrkomötets ledamöter, grupper, presidium och kontakt

Här finns alla ledamöter, uppdelade på nomineringsgrupp, på stift och alfabetiskt, ersättare och vakanser, den aktuella mandatfördelningen och kontaktuppgifter till presidium och gruppledare.


 

KYRKOMÖTETS PRESIDIUM OCH kansli

Karin Perers

Karin Perers

Svenska kyrkan

Kyrkomötets ordförande

Levi  Bergström

Levi Bergström

Svenska kyrkan

Kyrkomötets förste vice ordförande

Carina  Etander Rimborg

Carina Etander Rimborg

Svenska kyrkan

Kyrkomötets andre vice ordförande

Anders Lindberg

Anders Lindberg

Svenska kyrkan

Kyrkomötets sekreterare

Nils  Warmland

Nils Warmland

Svenska kyrkan

Kyrkomötets administrativa chef

Mobil: 018-16 95 49

Ersättare och vakanser i kyrkomötet 2017

Ersättare och vakanser session 1
(inklusive nyvalda ledamöter för hela mandatperioden)

Ersättare och vakanser session 2

Senast uppdaterad: 30 juni 2017

Kontaktuppgifter

E-post

Tel: 018-16 95 00 (växel)

Postadress
Kyrkomötet, kyrkokansliet
751 70 Uppsala