Kyrkomötets ledamöter, grupper, presidium och kontakt

Här finns alla ledamöter, uppdelade på nomineringsgrupp, på stift och alfabetiskt, ersättare och vakanser, den aktuella mandatfördelningen och kontaktuppgifter till presidium och gruppledare.

Ersättarlista 

Listan innehåller uppgifter om nya ledamöter i kyrkomötet samt återbud och inkallade ersättare till kyrkomötets första session 2021.

Ersättarlista session 1 (uppdaterad 15 juni) 

 Kyrkomötets presidium och kansli

Nils  Warmland

Nils Warmland

Kyrkomötets administrativa chef

Emma Hansen Dahlqvist

Emma Hansen Dahlqvist

Handläggare för kyrkomötet

Maria Sandell

Maria Sandell

Administratör för kyrkomötet

Kyrkomötets gruppledare

Kontaktuppgifter

E-post

Tel: 018-16 95 00 (växel)

Postadress
Kyrkomötet, kyrkokansliet
751 70 Uppsala