Meny

Kyrkomötet

Välkommen till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Enligt plan kommer kyrkomötet att återuppta sitt gemensamma arbete tisdagen den 29 september 2020. Läs mer här nedan om förutsättningarna för årets kyrkomöte med anledning av Coronaviruset.

Kyrkomötet och Coronaviruset

Under våren har vi sett en snabb spridning av coronaviruset och dess effekter i samhället. Läget är tufft för många just nu, i Sverige och globalt, och den närmaste framtiden är oviss. Vi vet att många kämpar: sjukvården, äldrevården, skolor, stora företag, små företag, arrangörer av arrangemang och sammankomster.

Kyrkomötets presidium och kyrkokansliet följer utvecklingen och med anledning av Covid-19 pågår nu beredning av frågan om hur årets kyrkomöte ska genomföras. Om nuvarande situation och rekommendationer från myndigheter består, kommer det inte vara möjligt att genomföra ett kyrkomöte i den form vi är vana vid.  Kyrkomötet är ett evenemang med många människor som kommer tillresande från hela landet för att under flera dagar tillbringa tid med varandra i lokaler som inte alltid medger nödvändig social distansering. En stor andel av kyrkomötets ledamöter tillhör dessutom riskgrupp på grund av ålder.  

Kyrkomötets presidium har efter samråd med gruppledarna därför beslutat att ta fram ett förslag till hur kyrkomötet ska kunna genomföras under alternativa former. Det kan till exempel handla om ett reducerat antal ledamöter, begränsat antal ärenden och andra former än platsbundna möten. 

Detta innebär att möjligheten att lämna in motioner skjuts upp tillsvidare. Mer information om höstens kyrkomöte kommer preliminärt i mitten av maj. 

Kommande kyrkomöten

 
Kyrkomötet 2020
 • Vecka 40, 29/9-2/10 (session 1)
 • Vecka 47, 16-18/11 (session 2)
 • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)
 
Kyrkomötet 2021
 • Vecka 40, 5-8/10 (session 1)
 • Vecka 47, 22-24/11 (session 2)
 • Vecka 47, 24-25/11 (valsammanträdet)
 • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)
 
Kyrkomötet 2022
 • Vecka 40, 4-7/10 (session 1)
 • Vecka 47, 21-23/11 (session 2)
 • Plats: Fastställs hösten 2020
 
Kyrkomötet 2023
 • Vecka 40, 3-6/10 (session 1)
 • Vecka 47, 20-22/11 (session 2)
 • Plats: Fastställs hösten 2020

 

tidigare kyrkomöten