Prata med oss

Till innehållet

Kyrkomötet

Välkommen till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Nästa kyrkomöte äger rum 3-6 oktober och 20-23 november 2017.

Stort antal motioner till årets kyrkomöte

Motioner, skrivelser och betänkanden som rör kyrkomötet 2017 finns publicerade här.

Kyrkostyrelsen antog skrivelse om kyrkohandboken

Kyrkostyrelsen beslutade den 14 juni att överlämna Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 till kyrkomötet. I skrivelsen ingår, som bilaga, förslaget till kyrkohandbok som är tänkt att användas från och med pingstdagen 2018.  

Kyrkohandboksskrivelsen, inklusive relaterade dokument, samt förslag till Kyrkohandbok 

Session 2 av kyrkomötet 2016

Session 2 pågick 21-23 november. Ledamöterna behandlade 89 motioner och fattade beslut, bland annat om:

Ärkebiskop Antje Jackelen talade under den inledande mässan. Klicka på bilden och läs talet. Bild: Magnus Aronson/Ikon
 • en ekumenisk överenskommelse med Equmeniakyrkan,
 • att inleda en planering för revidering av psalmboken,
 • att skapa en app med katekesen och om
 • ett särskilt id-kort för diakoner och präster.

Kyrkomötet ägde rum i Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala.

Se inspelningen av kyrkomötet 2016 live.

Kommande kyrkomöten

Kyrkomötet 2017
 • Vecka 40, 3-6 oktober (session 1)
 • Vecka 47, 20-23 november (session 2)
 • Vecka 47, 23-24 november (valsammanträde, nyvalda kyrkomötet)
 • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)
 
Kyrkomötet 2018
 • Vecka 40, 2-5 oktober (session 1)
 • Vecka 47, 19-21 november (session 2)
 • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)

 

Kyrkomötet 2019
 • Vecka 40, 1-4 oktober (session 1)
 • Vecka 47, 18-20 november (session 2)
 • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)