Kyrkomötets mötesledare sitter på en rad på scenen. I fokus är en liten ängel i trä som står framför dem.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

Mötesdagar 2023

Session 1: 3–6 oktober i Universitetsaulan i Uppsala. 

Session 2: 20–22 november i Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala. 

Kyrkomötet sammanträder alltid tisdag–fredag vecka 40 och måndag–onsdag vecka 47.