Kyrkomötets mötesledare sitter på en rad på scenen. I fokus är en liten ängel i trä som står framför dem.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

Kyrkomötet 2024

Årets kyrkomöte kommer att vara tematiskt. Temat är kyrkan i det offentliga rummet. För att kyrkomötet ska kunna fokusera på temat är motionsrätten begränsad. Det innebär att motionerna ska ha en koppling till temat eller till någon av kyrkostyrelsens skrivelser.

  

Den sjunde maj öppnade motionstiden inför årets kyrkomöte, inkomna motioner publiceras löpande. Motionstiden stänger den 1 augusti kl 16.00. Medan kyrkomötet pågår i höst kan du följa en del av överläggningarna via webbsändning. Till exempel webbsänds debatt och beslut i plenum, under andra sessionen. Du hittar aktuella datum nedan. 

Mötesdagar 2024

Session 1: 1-4 oktober i Universitetsaulan i Uppsala. 

Session 2: 18 -20 november i Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala. 

Kyrkomötet sammanträder alltid tisdag–fredag vecka 40 och måndag–onsdag vecka 47.