Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkomötet

Välkommen till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. 2019 års kyrkomöte är nu avslutat. Kyrkomötet återupptar sitt gemensamma arbete i september 2020

Ärenden till kyrkomötet 2019

Genom att klicka här skickas du till sidan med alla de handlingar i de ärenden som ska behandlas av kyrkomötet 2019. Det kom totalt in 47 motioner till årets kyrkomöte.

Till ärendena

Kommande kyrkomöten

 
Kyrkomötet 2020
 • Vecka 40, 29/9-2/10 (session 1)
 • Vecka 47, 16-18/11 (session 2)
 • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)
 
Kyrkomötet 2021
 • Vecka 40, 5-8/10 (session 1)
 • Vecka 47, 22-24/11 (session 2)
 • Vecka 47, 24-25/11 (valsammanträdet)
 • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)
 
Kyrkomötet 2022
 • Vecka 40, 4-7/10 (session 1)
 • Vecka 47, 21-23/11 (session 2)
 • Plats: Fastställs hösten 2020
 
Kyrkomötet 2023
 • Vecka 40, 3-6/10 (session 1)
 • Vecka 47, 20-22/11 (session 2)
 • Plats: Fastställs hösten 2020

 

tidigare kyrkomöten