Prata med oss

Kyrkomötet

Välkommen till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet 2018 äger rum 2-5 oktober och 19-21 november i Uppsala.

Kommande kyrkomöten

Kyrkomötet 2018
  • Vecka 40, 2-5 oktober (session 1)
  • Vecka 47, 19-21 november (session 2)
  • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)

 

Kyrkomötet 2019
  • Vecka 40 (session 1)
  • Vecka 47 (session 2)
  • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)

tidigare kyrkomöten

Sök i kyrkomötets sakregister

Sakregistret fungerar inte för närvarande. Tillsvidare hänvisas till de sakregister som finns som bilaga till kyrkomötets protokoll. Vi räknar med att sakregistret ska vara i funktion igen i början av april.