Ordförandeklubba med ordförande Karin Perers i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

Bildspel från inledningen av kyrkomötet 2021

Fotograf: Gustaf Hellsing/IKON

Kommande kyrkomöten

Kyrkomötet 2021
  • Vecka 40, 5-8/10 (session 1)
  • Vecka 47, 22-24/11 (session 2)
  • Vecka 47, 24-25/11 (valsammanträdet)
  • Plats: Session 1: digitalt. Session 2 och valsammanträdet: Uppsala Konsert & Kongress (UKK)
 
Kyrkomötet 2022
  • Vecka 40, 4-7/10 (session 1)
  • Vecka 47, 21-23/11 (session 2)
  • Plats: Universitetshuset i Uppsala (session 1) samt Uppsala Konsert & Kongress (session 2)
 
Kyrkomötet 2023
  • Vecka 40, 3-6/10 (session 1)
  • Vecka 47, 20-22/11 (session 2)
  • Plats: Universitetshuset i Uppsala (session 1) samt Uppsala Konsert & Kongress (session 2)

 

tidigare kyrkomöten