Ordförandeklubba med ordförande Karin Perers i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkomötet

Välkommen till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. 2020 års kyrkomöte är avslutat, kyrkomötet återupptar sitt gemensamma arbete i oktober 2021.

Årets kyrkomöte är avslutat

Kyrkomötet 2020 återsamlades för debatt och beslut den 16-17 november.  Sändningen från plenum kan ses i efterhand här på kyrkomötets webbplats. Beslut och handlingar i alla ärenden finns tillgängliga under fliken Ärenden till kyrkomötet 2020 i menyraden ovan.

Kyrkomötet 2020 genomförs i förenklad form

Den extraordinära situation som råder med coronavirus, sjukdomen covid-19 och begränsning av möjligheten att hålla större sammankomster innebär att det inte är möjligt att i år genomföra ett vanligt kyrkomöte. Gruppledarna för kyrkomötets nomineringsgrupper har därför efter samråd med presidiet kommit överens om formerna för höstens kyrkomöte. Överenskommelsen innebär i korthet att kyrkomötet kommer att genomföras med färre ledamöter, ett begränsat antal ärenden och distansnärvaro. Möjligheten för ledamöter och biskopar att lämna in motioner öppnas den 18 juni.

Här kan du ta del av överenskommelsen i sin helhet: Överenskommelse mellan gruppledarna i kyrkomötet om formerna för kyrkomötet 2020

Här kan du läsa pressmeddelandet om överenskommelsen: Årets kyrkomöte genomförs på distans 

 

Kommande kyrkomöten

Kyrkomötet 2021
  • Vecka 40, 5-8/10 (session 1)
  • Vecka 47, 22-24/11 (session 2)
  • Vecka 47, 24-25/11 (valsammanträdet) PRELIMINÄRT
  • Plats: Uppsala Konsert & Kongress (UKK) PRELIMINÄRT
 
Kyrkomötet 2022
  • Vecka 40, 4-7/10 (session 1)
  • Vecka 47, 21-23/11 (session 2)
  • Plats: Universitetshuset i Uppsala (session 1) samt Uppsala Konsert & Kongress (session 2)
 
Kyrkomötet 2023
  • Vecka 40, 3-6/10 (session 1)
  • Vecka 47, 20-22/11 (session 2)
  • Plats: Universitetshuset i Uppsala (session 1) samt Uppsala Konsert & Kongress (session 2)

 

tidigare kyrkomöten