Ärenden till kyrkomötet 2022

Här finns handlingar i de ärenden som behandlas av kyrkomötet 2022.

Motioner

Skrivelser från kyrkostyrelsen

Skrivelse från kyrkomötets presidium