Prata med oss

Till innehållet

Ärenden till kyrkomötet 2017

Här finns betänkanden, motioner, skrivelser och yttranden som rör kyrkomötet 2017.


LÄRONÄMNDENS YTTRANDEN 2017

Läronämnden ska alltid yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller:

  • grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
  • Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar
  • kyrkans vigningstjänst
  • ekumeniska överenskommelser
  • övriga lärofrågor

     

I år lämnade Läronämnden nio yttranden

Skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2017

Skrivelser från kyrkomötets presidium till kyrkomötet 2017

Verksamhetsberättelser

Hösten 2017 kommer kyrkomötet att behandla verksamhetsberättelserna 2016 från de fyra nämnderna