Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala Telefon: 018-16 95 00 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Ärenden till kyrkomötet 2017

Här publiceras löpande ärenden som rör kyrkomötet 2017 i takt med att de blir klara: motioner, skrivelser, betänkanden m.m.


motioner till kyrkomötet 2017

Här publiceras oredigerade motioner från kyrkomötets ledamöter direkt de kommer in. Mallade och slutliga motioner publiceras någon vecka efter det att motionstiden går ut, torsdagen den 3 augusti kl 16. Motionsrätt har kyrkomötets ledamöter, inkallade ersättare och Svenska kyrkans biskopar.

Skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2017

2017 planerar kyrkostyrelsen att lämna sex skrivelser till kyrkomötet. Publiceras i juni.

Skrivelser från kyrkomötets presidium till kyrkomötet 2017

2017 planerar kyrkomötets presidium att lämna två skrivelser till kyrkomötet. Publiceras i juni.