Ärenden till kyrkomötet 2017

Här finns all dokumentation av ärenden som behandlades av kyrkomötet 2017: protokoll, anföranden, betänkanden, motioner, skrivelser och yttranden.

Hela kyrkomötesprotokollet 2017

Skrivelser, motioner, yttranden, betänkanden, anföranden, beslut. I dessa fyra filer hittar du allt material från 2017 års kyrkomöte inklusive kyrkomötets protokoll. När du har öppnat en fil är det lätt att söka sig fram med hjälp av bokmärkena till vänster.

Kyrkomötet 2017 Volym 1med protokoll och kyrkostyrelsens skrivelser (pdf 2,9 MB)

Kyrkomötet 2017 Volym 2med presidiets skrivelser, motioner och verksamhetsberättelser för nämnderna (pdf 4,4 MB)

Kyrkomötet 2017 Volym 3med betänkanden, kyrkomötets skrivelser samt person- och sakregister (pdf 4,4 MB)

Kyrkomötet 2017 Anföranden (pdf 2,35 MB)

Ett annat sätt att navigera på den här webbplatsen är att följa ett enskilt ärende. Klicka t ex på en motion under rubriken "Motioner till kyrkomötet 2017". Längst ner på sidan syns under rubriken "Andra dokument som rör det här ärendet" hela beslutsprocessen:

 • eventuell skrivelse eller övrig motion som behandlas i samma betänkande
 • eventuella yttranden från Läronämnden
 • betänkandet
 • eventuella anföranden
 • eventuella skrivelser från kyrkomötet
 • beslut

 

Protokoll från valsammanträdet 2017

I direkt anslutning till kyrkomötet 2017 samlades det nyvalda kyrkomötet för mandatperioden 2018-2021. Protokollet från valsammanträdet 2017 kommer att vara en del av dokumentationen av kyrkomötet 2018.

Protokoll från valsammanträdet 2017

Beslut på kyrkomötet 2017

Här finns de paragrafer i kyrkomötesprotokollet som innehåller ärendenas beslut.

Skrivelser från kyrkomötet 2017

Kyrkomötet lämnar skrivelser tillbaka till kyrkostyrelsen i de fall det blivit bifall eller ett beslut föranleder någon åtgärd.

Läronämndens yttranden 2017

Läronämnden ska alltid yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller:

 • grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
 • Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar
 • kyrkans vigningstjänst
 • ekumeniska överenskommelser
 • övriga lärofrågor

   

I år lämnade Läronämnden elva yttranden

Skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2017

Skrivelser från kyrkomötets presidium till kyrkomötet 2017

Verksamhetsberättelser

Hösten 2017 kommer kyrkomötet att behandla verksamhetsberättelserna 2016 från de fyra nämnderna