Prata med oss

Ärenden till kyrkomötet 2017

Här finns betänkanden, motioner, skrivelser och yttranden som rör kyrkomötet 2017.


Skrivelser från kyrkomötet 2017

Kyrkomötet lämnar skrivelser tillbaka till kyrkostyrelsen i de fall det blivit bifall eller ett beslut föranleder någon åtgärd.

LÄRONÄMNDENS YTTRANDEN 2017

Läronämnden ska alltid yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller:

  • grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
  • Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar
  • kyrkans vigningstjänst
  • ekumeniska överenskommelser
  • övriga lärofrågor

     

I år lämnade Läronämnden elva yttranden

Skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2017

Skrivelser från kyrkomötets presidium till kyrkomötet 2017

Verksamhetsberättelser

Hösten 2017 kommer kyrkomötet att behandla verksamhetsberättelserna 2016 från de fyra nämnderna