Prata med oss

KsSkr 2017:06 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del l

Kyrkostyrelsens skrivelse till kyrkomötet 2017