Elva filmer som presenterar förslaget till kyrkohandbok

Revisionsgruppens ordförande, biskop em. Esbjörn Hagberg, gjorde en presentation av förslaget inför kyrkostyrelsen i början av april 2017. Den presentationen har nu filmats och finns tillgänglig i elva korta filmer. Här finns också en länk till de powerpoint-bilder som ingick i presentationen.

Förslaget till Kyrkohandbok som överlämnats till kyrkomötet är, med undantag för en formulering i en av anvisningarna, samma förslag som revisionsgruppen överlämnade till kyrkostyrelsen den 16 mars 2017.

Revisionsgruppens ordförande, biskop em. Esbjörn Hagberg, gjorde en presentation av förslaget inför kyrkostyrelsen i början av april. Då medverkade även revisionsgruppens sakkunniga, Boel Hössjer Sundman, Ingegerd Sjölin och Henrik Tobin.

Den presentationen har nu filmats och finns tillgänglig i elva korta filmer. Här finns också en länk till de powerpoint-bilder som ingick i presentationen.

Kyrkohandboksrevisionen, revisionsgruppens förslag: