Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kyrkohandboken

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tidsplanen

Arbetet med en ny kyrkohandbok är en lång process, startpunkten var bibelöversättningen år 2000.

1986

 • En ny kyrkohandbok ersätter den förra från 1942.

1997

 • Översyn inför Bibel 2000, anpassning till kyrkoordningen och ett mer inkluderande språk.

2006

2009

2012

 • Maj: Beslut om kyrkohandboksförslag tas i kyrkostyrelsen.
 • Första söndagen i advent: Församlingar börjar pröva det nya kyrkohandboksförslaget.

2013

 • November: Försöksverksamheten avslutas på domssöndagen.

2014

 • Februari: Remisstiden avslutas 1 februari. Remissvaren kategoriseras och analyseras.
 • En sammanställning av remissresultatet presenteras för kyrkostyrelsen i juni 2014.
 • Ett reviderat förslag till ny kyrkohandbok arbetas fram hösten 2015.

2015

 • Mars till augusti 2015: kvalitetsgranskning av ett preliminärt reviderat förslag. Granskningen handlar om teologi, språk och musik. En arbetsgrupp granskar Gudstjänstmusik A och en grupp granskar Gudstjänstmusik B till E. Särskilda seminarier hålls om dopgudstjänsten och konfirmationsgudstjänsten.
 • Hösten 2015 färdigställs ett reviderat förslag. Hit hör en grundlig process med bl.a. korrekturläsning.

2016

 • Det reviderade förslaget går ut på uppföljande remiss 1 januari till 15 maj. Alla församlingar kan svara på remissen och fördjupande frågor ställs till församlingar som prövade förslaget 2012–2013. 
 • En revisionsgrupp inrättas, slutförslags- och referensgrupperna avslutas.
 • Bearbetning och analys av remissvar. Utifrån detta arbetas ett slutförslag fram hösten 2016 och våren 2017.

2017

 • Maj/juni: Ett slutförslag till ny kyrkohandbok behandlas av kyrkostyrelsen för att kunna gå som skrivelse till kyrkomötet.
 • Hösten: Ett slutförslag till ny kyrkohandbok behandlas av kyrkomötet.

2018

 • En ny kyrkohandbok kan tas i bruk i Svenska kyrkan.