Så här föreslår du liturgisk musik

Om du vill föreslå liturgisk musik väljer du det alternativ som stämmer.

1. Du äger själv upphovsrätten till musiken eller har fullmakt att företräda någon eller några som har upphovsrätten. 

2. Du vill föreslå musik som någon annan har upphovsrätt till. 

Du äger själv upphovsrätten till den liturgiska musiken

Vill du föreslå musik som du själv skrivit, skicka förslaget till nedanstående e-postadress. Det gäller också om du på annat sätt har upphovsrätten, till exempel genom att du ärvt rättigheterna eller har fullmakt att företräda någon eller några som har upphovsrätten.  

Skicka ditt förslag till nyliturgiskmusik@svenskakyrkan.se.

Kontrollera först att ditt bidrag uppfyller formkraven

I samband med att du skickar in ett musikförslag kommer personuppgifter om dig och/eller den du är ombud för att behandlas. Läs information om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifterna och om rättigheterna enligt den europeiska dataskyddsförordningen.  

 

Du har inte upphovsrätt till musiken

Vill du föreslå liturgisk musik som du saknar upphovsrätt till men ändå skulle vilja se som komplement till Kyrkohandbokens gudstjänstmusik, gör du det genom att maila till e-postadressen nyliturgiskmusik@svenskakyrkan.se.

Ange endast titel, textförfattare, tonsättare och annan information som är nödvändig för att hitta ditt förslag. Skicka inte in noter eller text.  

Svenska kyrkans offentlighetsprincip  

Svenska kyrkan har en lagstadgad offentlighetsprincip att följa, lagen om Svenska kyrkan 11 §. Därför kan material och uppgifter som skickas in samt inskickarens identitet och andra personuppgifter komma att begäras ut av media, privatpersoner och andra, i enlighet med offentlighetsprincipen. Svenska kyrkan kan endast neka utlämnande om det finns ett förbud mot röjande av uppgifterna (motsvarande sekretess) i kyrkoordningen kapitel 54. Prövning kan inte ske i förskott.