Två personer håller upp kyrkohandboken i luften. En flickkör syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Arbetet med att ta fram en ny kyrkohandbok

Den nya kyrkohandboken togs i bruk på Pingstdagen 2018. Den här sidan samlar artiklar, dokument och nyheter om arbetsprocessen. Beslut om ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan fattades av kyrkomötet i november 2017.

Beslutet fattades av kyrkomötet

Den nya kyrkohandboken togs i bruk på Pingstdagen den 20 maj 2018. Samtidigt som kyrkomötet röstade ja till att anta den nya kyrkohandboken gav kyrkomötet i uppdrag till kyrkostyrelsen att arbeta vidare med gudstjänstens musik.  Kyrkostyrelsen ska ta fram kompletterande musik till Gudstjänstmusik A, B och C i den nya kyrkohandboken.

Därmed röstade kyrkomötet i enlighet med det kompromissförslag som lämnades in under tisdagen, och som tagits fram gemensamt av kyrkomötets fyra största nomineringsgrupper. Förslaget kom från nomineringsgrupperna Socialdemokraterna, Centern, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan och Borgerligt alternativ.

Arbetet ska ske genom att tillsätta en kommitté av sakkunniga musiker och teologer med uppdraget att självständigt, efter en öppen inbjudan, välja ut och bearbeta musiken.

Uppdraget med kompletterande musik till kyrkohandboken omfattar Gudstjänstmusik A, ”den gudstjänstmusik som har en särställning då den bär stora delar av Svenska kyrkans liturgiska musikarv och som brukas  brett bland församlingarna”. Dessutom ska musiken till de liturgiska texterna i Gudstjänstmusik A, B och C kompletteras med musik från exempelvis samisk tradition, i jazzton, i nordisk folkton och från systerkyrkor utanför Europa.

Läs gudstjänstutskottets betänkande (pdf)

KsSkr 2017:06 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del l

Kyrkostyrelsens skrivelse till kyrkomötet 2017

Elva filmer som presenterar förslaget till kyrkohandbok

Revisionsgruppens ordförande, biskop em. Esbjörn Hagberg, gjorde en presentation av förslaget inför kyrkostyrelsen i början av april 2017. Den presentationen har nu filmats och finns tillgänglig i elva korta filmer. Här finns också en länk till de powerpoint-bilder som ingick i presentationen.

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Revisionsgruppens förslag till kyrkostyrelsen 2017

Här hittar du Huvudvolymen, Musikvolymen och mer material från Revisionsgruppen.

Tidsplanen

Arbetet med en ny kyrkohandbok är en lång process, startpunkten var bibelöversättningen år 2000.

Organisationen

Målet är ett förslag om ny handbok till kyrkomötet 2017. Uppdrag och direktiv ges av kyrkostyrelsen.

Kyrkohandbokens dokument

Här finns dokument som rör kyrkohandboksprojektet, sorterade i publiceringsordning.

Chatt om kyrkohandboken

I december 2016 öppnades en chatt om kyrkohandboken  på Kyrkans Tidnings webbplats. Då fanns möjlighet att ställa frågor om allt ifrån notskrifter till hantering av offentlighetsprincipen.

Esbjörn Hagberg, biskop emeritus och ordförande i revisionsgruppen, svarade på frågor via en chatt på Kyrkans Tidnings webbplats.

På plats för att svara på frågor finns också:
Solveig Ininbergs, projektledare för kyrkohandboksarbetet
Maria Lundqvist-Norling, rättschef på kyrkokansliet i Uppsala
Ingegerd Sjölin, präst och teologisk sekreterare i den operativa projektledningen
Boel Hössjer Sundman, präst , teol dr och expert på kyrkans gudstjänstböcker
Henrik Tobin, musikexpert i den operativa projektledningen

 

Frågor och svar i chatten om kyrkohandboken dec 2016 pdf

Remissammanställning om 2016 års kyrkohandboksförslag