Ärenden till kyrkomötet 2021

Här finns handlingar i de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2021.

Kyrkomötets protokoll

Protokoll från kyrkomötet 2021

Skrivelser, motioner, yttranden, betänkanden och beslut. I de två filerna nedan hittar du allt material från 2021 års kyrkomöte. När du har öppnat en fil är det lätt att söka sig fram med hjälp av bokmärkesmenyn i övre högra hörnet.

Kyrkomötet 2021 Volym 1 med protokoll, skrivelser och motioner

Kyrkomötet 2021 Volym 2 med verksamhetsberättelser för nämnderna, betänkanden, kyrkomötets skrivelser samt person- och sakregister

Ett annat sätt att navigera på den här webbplatsen är att följa ett enskilt ärende. Klicka t ex på en motion under rubriken "Motioner till kyrkomötet 2021". Längst ner på sidan syns under rubriken "Andra dokument som rör det här ärendet" hela beslutsprocessen:

  • eventuell skrivelse eller ytterligare motion som behandlas i samma betänkande
  • eventuella yttranden från läronämnden eller kyrkorättsnämnden
  • betänkandet
  • eventuella skrivelser från kyrkomötet
  • kyrkomötets beslut

Protokoll från valsammanträdet 2021

I direkt anslutning till kyrkomötet 2021 samlades det nyvalda kyrkomötet för mandatperioden 2022-2025. Protokollet från valsammanträdet 2021 kommer att vara en del av dokumentationen av kyrkomötet 2022.

Protokoll från kyrkomötets valsammanträde 2021

Beslut på kyrkomötet 2021

Här finns de paragrafer i kyrkomötesprotokollet som innehåller beslut i ärenden som behandlades under årets kyrkomöte. 

Skrivelser från kyrkomötet

Kyrkorättsnämndens yttranden

Läronämndens yttranden

Läronämnden ska alltid yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller:

  • grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
  • Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar
  • kyrkans vigningstjänst
  • ekumeniska överenskommelser
  • övriga lärofrågor

I år har läronämnden lämnat tretton yttranden.

Skrivelser från kyrkostyrelsen