Meny

Ärenden till kyrkomötet 2020

Här finns handlingar i de ärenden som ska behandlas av kyrkomötet 2020.

Motioner

Här publiceras löpande inkomna motioner till kyrkomötet. Vissa justeringar kan komma att ske efter motionstidens utgång, t.ex. vad det gäller rubriker och uppgifter om medmotionärer. Motionstiden går ut den 29 juli. Slutliga versioner av motionerna publiceras senast den 20 augusti.

Skrivelser från kyrkostyrelsen

 

Verksamhetsberättelser