Ärenden till kyrkomötet 2021

Här finns handlingar i de ärenden som ska behandlas av kyrkomötet 2021.

Motioner

Motioner publiceras i befintligt skick i den ordning de kommer in. Slutliga versioner publiceras i slutet av augusti.

Skrivelser från kyrkostyrelsen

Verksamhetsberättelser