Ärenden till kyrkomötet 2021

Här finns handlingar i de ärenden som ska behandlas av kyrkomötet 2021.

Kyrkorättsnämndens yttranden

Läronämndens yttranden

Läronämnden ska alltid yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller:

  • grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
  • Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar
  • kyrkans vigningstjänst
  • ekumeniska överenskommelser
  • övriga lärofrågor

I år har läronämnden lämnat tretton yttranden.

Skrivelser från kyrkostyrelsen