Ärenden till kyrkomötet 2016

Här finns beslut, betänkanden, motioner, skrivelser och verksamhetsberättelser från kyrkomötet 2016.

Hela Kyrkomötesprotokollet 2016

Skrivelser, motioner, yttranden, betänkanden, anföranden, beslut. I dessa två filer hittar du allt material från 2016 års kyrkomöte inklusive kyrkomötets protokoll. När du har öppnat en fil är det lätt att söka sig fram med hjälp av bokmärkena till vänster. I den första filen finns också person- och sakregister.

Kyrkomötet 2016 Volym 1 och 2 med person- och sakregister (pdf 4,6 MB)

Kyrkomötet 2016 Anföranden (pdf 0,9 MB)

Ett annat sätt att navigera på den här webbplatsen är att följa ett enskilt ärende. Klicka t ex på en motion under rubriken "Motioner till kyrkomötet 2016". Längst ner på sidan syns under rubriken "Andra dokument som rör det här ärendet" hela beslutsprocessen:

 • eventuell skrivelse eller övrig motion som behandlas i samma betänkande
 • eventuella yttranden från Läronämnden
 • betänkandet
 • eventuella anföranden
 • eventuella skrivelser från kyrkomötet
 • beslut

Beslut på kyrkomötet 2016

Här finns de paragrafer från 2016 års kyrkomöte som innehåller ärendenas beslut.

Skrivelser från kyrkomötet 2016

Kyrkomötet lämnar skrivelser tillbaka till kyrkostyrelsen i de fall det blivit bifall eller ett beslut föranleder någon åtgärd.

Läronämndens yttranden 2016

Läronämnden ska alltid yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller:

 • grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
 • Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar
 • kyrkans vigningstjänst
 • ekumeniska överenskommelser
 • övriga lärofrågor

I år lämnade Läronämnden elva yttranden

Skrivelser till kyrkomötet 2016

2016 lämnade kyrkostyrelsen följande sju skrivelser till kyrkomötet.

Verksamhetsberättelser

Hösten 2016 behandlade kyrkomötet verksamhetsberättelserna 2015 från de tre nämnderna.