Kyrkomötets utskott

I utskotten bereds ärenden innan de hamnar hos kyrkomötet. Utskotten kan också yttra sig i ärenden som kyrkomötet behandlar. Det finns totalt åtta utskott som presenteras här. Varje utskott har 15 ledamöter och lika många ersättare.

Gudstjänstutskottet

Gudstjänstutskottet (G) bereder ärenden om Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar (avdelning 5 i kyrkoordningen).

Ledamöter

Sofija Pedersen Videke (S) ordförande

Roger Olsson (S)

Anna-Karin Stråle Börjesson (S)

Gunilla Bengtsson (S)

Lisa Tegby (POSK)

Anders Roos (POSK)

Manilla Nordanstig (POSK)

Anders Åkerlund (C) vice ordförande

Margareta Andersson (C)

Alexander Christiansson  (SD)

Sven Milltoft (BA)

Elise Solberg (ÖKA)

Marjut Ervasti (ViSK)

Erik Johansson (FK)

Vivianne Wetterling (FiSK)

Ersättare

Karl-Erik Kruse (S)

Carola Norén (S)

Anders Kompass (S)

Sara Waldenfors (S)

Sandra Ryström Signarsdotter (S)

Birgitta Nilsson (S)

Lars Beckman (POSK)

Torvald Johansson (POSK)

Bartlomiej Szulc (C)

Roger Sandström (C)

Daniel Engström (SD)

Sara Gille (SD)

Lena Jönsson (BA)

Eva Kyrk (BA)

Alve Svensson (KR)

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet (O) bereder ärenden om den kyrkliga organisationen avseende församlingarna, stiften och den nationella nivån, om församlingstillhörighet och indelning och om val (kyrkoordningens 2, 3, 4, 8 och 9 avdelningar).
       Organisationsutskottet bereder också ärenden om lagen om Svenska kyrkan (1998:1591), lagstiftningsfrågor om Svenska kyrkan som registrerat trossamfund, begravningsverksamheten samt kyrkomötets arbetsordning och instruktionen för kyrkostyrelsen.
       Härutöver bereder organisationsutskottet också av Svenska kyrkans valprövningsnämnd och Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån till kyrkomötet överlämnade verksamhetsberättelser. 

Ledamöter

Louise Callenberg (S) ordförande

Roberth Krantz (S)

Monica Lindell Rylén (S)

Tommy Eriksson (S)

Mattias Benke (S)

Per Lindberg (POSK) vice ordförande

Sven Gunnar Persson (POSK)

Anette Nordgren (-)

Christina Hjelm (C)

Håkan Widepalm (C)

Eric Westroth (SD)

Olle Reichenberg (BA)

Elisabeth Kullenberg (BA)

Lars B Andersson (ViSK)

Irene Oskarsson (KR)

Ersättare

Lars-Ola Dahlqvist (S)

Lars G Linder (S)

Marie Johansson (S)

Roger Eklund (S)

Victor Ramström (POSK)

Inger Harlevi (POSK)

Benny Ahremark Persson (C)

Ann-Christin Alexius (C)

Linda Lindberg (SD)

Arnold Boström (SD)

Johnny Lilja (BA)

Margareta Karlsson (ÖKA)

Stefan Aro (FK)

Olov Lindquist (FiSK)

Marja Sandin-Wester (MPSK)

Tillsyns- och uppdragsutskottet

Tillsyns- och uppdragsutskottet (TU) bereder ärenden om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, om kyrkotillhörighet, kyrkliga uppdrag, handlingar och register samt om tillsyn och överklagande (avdelningarna 1, 6, 7, 12 och 13 i kyrkoordningen). Det bereder också verksamhetsberättelser från ansvarsnämnden och överklagandenämnden.

Ledamöter

Maria Johansson-Berg (S) vice ordförande 

Roine Olsson (S)

Anna Forssell (S)

Lars Risberg (S)

Hans-Olof Andrén (POSK)

Emma Hedlundh (POSK)

Mattias Rosenquist (POSK)

Lisbeth Göranson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Helena Elmqvist (SD)

Margareta Nisser-Larsson (BA) ordförande

Helena Nordvall (BA)

Hanna Unger (ÖKA)

Linda Sjöö (ViSK)

Torbjörn Arvidsson (KR)

Ersättare

Jenny Thor (S)

Lars Bryntesson (S)

Birgitta Eliasson (S)

Mattias Benke (S)

Sebastian Clausson (S)

Linda Isberg (POSK)

Sten Janson (POSK)

Stig Eriksson (C)

Naima Bahnam Johansson (SD)

Jonas Chongera (SD)

Charlotte Haggren (ÖKA)

Hans Weichbrodt (FK)

Emilia Domurat (-)   

Lars Arvidsson (FiSK)

Jan Björkman (MPSK)

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet (E) bereder ärenden om Svenska kyrkans ekonomi och egendom (kyrkoordningens 10 och 11 avdelningar) frånsett ärenden om den kulturhistoriskt värdefulla egendomen som enligt 13 § bereds av förvaltarskapsutskottet. Ekonomiutskottet bereder också ärenden om prästlönetillgångarnas förvaltning ur ett ekonomiskt perspektiv, ärenden om verksamhetsinriktning och budget för den nationella nivån, ärenden om kyrkostyrelsens redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden samt ärenden om kyrkostyrelsens årsredovisning. Ekonomiutskottet yttrar sig över vissa förslag enligt 4 kap. 20 §.

Ledamöter

Mats Ludvigsson (S) vice ordförande

Inger Wahlman (S)

Birger Wernersson (S)

Pernilla Edman (S)

Peter Bernövall (POSK)

Marie Wojidkow (POSK)

Åke Marcusson (-)

Veine Backenius (C) ordförande

Magnus Ek (C)

David Lång (SD)

Bengt Kjellgren (BA)

Suzanne Fredborg (BA)

Jenny Nilsson (ÖKA)

Leif Nordlander (FK)

Sara Lindalen (ViSK)

Ersättare

Leif Nilsson (S)

Hilkka Andersson (S)

Roger Sjöberg (S)

Patrik Linde (S)

Sandra Ryström Signarsdotter (S)

Anna Rapakko (S)

Kjell Kallenberg (POSK)

Victor Backström (POSK)

Berith Pagels (C)

Mats Nilsson (C)

Fredrik Ottesen (SD)

Petter Nilsson (SD)

Björn Falkeblad (BA)

Bertil Olsson (KR)

Terence Hongslo (MPSK)

Ekumenikutskottet

Ekumenikutskottet (Eu) bereder ärenden om mellankyrkliga och ekumeniska frågor, om Svenska kyrkans arbete bland svenskar i andra länder samt internationell mission och diakoni.

Ledamöter

Gun Eriksson (S) vice ordförande

Ulla Löfven (S)

Agneta Brendt (S)

Klas Corbelius (S)

Katarina Glas (POSK) ordförande

Johan Garde (POSK)

Celina Falk (POSK)

Karin Nodin (C)

Jan Wahn (C)

Camilla Berard Granström (SD)

Jerker Schmidt (BA)

Madaelaine Erlandsson (BA)

Anders Nihlgård (ÖKA)

Fredrik Sidenvall (FK)

Anki Erdmann (ViSK)

Ersättare

Christian Bonde (S)

Erik Vikström (S)

Veronica Litström (S)

Britas Lennart Eriksson (S)

Roland Samuelsson (S)

Ulla Birgersdotter (POSK)

Stig Axelsson (POSK)

Olle Carlsson (-)

Åsa Ingårda (C)

Niklas Larsson (C)

Marcus Lagerroos (SD)

Vakant (BA)

Birgitta Axelsson Edström (ÖKA)

Anders Novak (KR)

Caroline Åkerhielm (FiSK)

 

Kyrkolivsutskottet

Kyrkolivsutskottet (Kl) bereder ärenden om kyrkolivets utveckling, ärenden om jämställdhet och mångfald samt ärenden om tillgänglighet. 

Ledamöter

Marie Nielsén (S)

Ronny Hansson (S)

Ann-Sofie Karlsson Ågren (S)

Peter Egardt (S)

Niklas Grahn (POSK) ordförande

Eva-Maria Munck (POSK)

Kent Karlsson (POSK)

Agne Arnesson (C) vice ordförande

Inga Alm (C)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Ershammar (BA)

Karin Janfalk (ÖKA)

Vicktoria Bagi (ViSK)

Torbjörn Aronson (KR)

Margaretha Herthelius (FiSK)

Ersättare

Lina Dahm (S)

Agneta Lindström Berg (S)

Anna Rapakko (S)

Johannes Fransson (S)

Sara Waldenfors (S)

Vakant (POSK)

Amanda Carlshamre (POSK)

Nina Wahlin (C)

Ellionor Moberg (C)

Christoffer Wallin (SD)

Zandra Pettersson (SD)

Cecilia Brinck (BA)

Lisa Gerenmark (ÖKA)

David Castor (FK)

Magnus Jarnling (MPSK)

Samhälls- och kulturutskottet

Samhälls- och kulturutskottet (SK) bereder ärenden om Svenska kyrkans roll i samhället och socialetiska frågor. Samhälls- och kulturutskottet bereder också ärenden om Svenska kyrkans kulturarbete samt kyrklig kommunikation och Svenska kyrkans förhållande till massmedia. 

Ledamöter

Anton Härder (S) ordförande

Cecilia Clausen (S)

Markus Selin (S)

Birgitta Lindén (S)

Olle Rydell  (S)

Sofia Rosenquist (POSK) vice ordförande

Anders Brunnstedt (POSK)

Boel Johansson (POSK)

Birgit Kullingsjö (C)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anna-Karin Westerlund (BA)

Katarina Ramnerö Ödestad (BA)

Tomas Rosenlundh (ÖKA)

Elisabeth Sandlund (FK)

Marja Hillerström (ViSK)

Ersättare

Ellen Leijen (S)

Ann-Christine Rosengren (S)

Gunilla Lundström (S)

Daniel Larson (S)

Lena Arman (POSK)

Sofia Särdquist (POSK)

Anna-Karin Andersson (C)

Lars-Ivar Ericson (C)

Ann-Kristin Jonäng (C)

Eva-Mai Mineur Tynong (SD)

Elisabet Stålhem Liljendahl (BA)

Kjell O Lejon (FK)

Bertil Olsson (KR)

Bengt Olsson (FiSK)

Satu Rekola (MPSK)

Förvaltarskapsutskottet

Förvaltarskapsutskottet (F) bereder ärenden om förvaltning av Svenska kyrkans byggnader, mark och skog ur ett hållbarhetsperspektiv. Utskottet bereder också frågor om den kulturhistoriskt värdefulla egendomen. Förvaltarskapsutskottet bereder även ärenden som på ett övergripande plan berör mänsklighetens samspel med naturen, fattigdoms- och fredsfrågor samt andra perspektiv på hållbar utveckling. 

Ledamöter

Claes Block (S) vice ordförande

Camilla Persson (S)

Sven Erik Bodén (S)

Björn Andersson (S)

Leif Grip (POSK)

Stefan Linderås (POSK)

Anne Olofsson (POSK)

Gunilla Franzén (C) ordförande

Lennart Persson (C)

Jan-Åke Isaksson (SD)

Sven Ingvar Holmgren (BA)

Ida Netzel (ÖKA)

Margareta Carlsson (ViSK)

Karl-Gunnar Svensson (KR)

Leif Nordenstorm (FiSK)

Ersättare

Kicki Mattsson (S)

Rebecca Hägg (S)

Isak Öhrlund (S)

Gunnel Eriksson (S)

Lars Bryntesson (S)

Anna Karin Hammar (S)

Jörgen Åkesson (POSK)

Victor Månsson (POSK)

Carin Jakobsson (C)

Margareta Hedström (C)

Daniel Spiik (SD)

Elisabeth Werner (SD)

Samuel Lilja (BA)

Håkan Sunnliden (FK)

Agneta Granström (MPSK)