Prata med oss

Till innehållet

Kyrkomötets utskott

I utskotten bereds ärenden innan de hamnar hos kyrkomötet. Utskotten kan också yttra sig i ärenden som kyrkomötet behandlar. Det finns totalt åtta utskott som presenteras här. Varje utskott har 15 ledamöter och lika många ersättare.


Gudstjänstutskottet

Gudstjänstutskottet (G) bereder ärenden om Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar (avdelning 5 i kyrkoordningen).

Ledamöter

 • Sofija Pedersen Videke, ordförande, S
 • Sonja Grunselius, vice ordförande, C
 • Nanna Tranströmer, S
 • Maria Johansson-Berg, S
 • Johan Åkesson, S
 • Anna-Karin Stråle Börjesson, S
 • Ola Isacsson, POSK
 • Torvald Johansson, POSK
 • Berth Löndahl, FK
 • Katarina Ramnerö Ödestad, BA
 • Sven Milltoft, BA
 • Kenneth Nordgren, FiSK
 • Kristina Backe, C
 • Alve Svensson, KR
 • Jan Segerstedt, -

Ersättare

 • Niklas Nilsson, S
 • Gunilla Bengtsson, S
 • Birger Jönsson, S
 • Roger Olsson, S
 • Vakant, S
 • Lisa Tegby, POSK
 • Gun Alingsjö Bäck, POSK
 • Dag Sandahl, FK
 • Lena Jönsson, BA
 • Göran Wass, BA
 • Anders Åkerlund, C
 • Jerker Alsterlund, C
 • Aron Emilsson, SD
 • Bengt Inghammar, ÖKA
 • Elise Nilsson, ÖKA

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet (O) bereder ärenden om den kyrkliga organisationen med församlingarna, stiften och den nationella nivån, om församlingstillhörighet och indelning och om val (avdelningarna 2, 3, 4, 8 och 9 i kyrkoordningen). Det bereder också verksamhetsberättelser från valprövningsnämnden.

Ledamöter

 • Louise Callenberg, ordförande, S
 • Birgit Kullingsjö, vice ordförande, C
 • Claes Block, S
 • Aina Andersson, S
 • Anton Härder, S
 • Cecilia Clausen, S
 • Per Lindberg, POSK
 • Gustaf Bengtsson, POSK
 • Maj-Lis Aasa, -
 • Olle Reichenberg, BA
 • Kåge Johansson, BA
 • Tomas Jansson, -
 • Bella Aune, C
 • Irene Oskarsson, KR
 • Bo Hanson, ÖKA

Ersättare

 • Roberth Krantz, S
 • Roger Sjöberg, S
 • Torgny Larsson, S
 • Britt Sandström, S
 • Irma Carlsson, POSK
 • Sven Gunnar Persson, POSK
 • Stefan Aro, FK
 • Johnny Lilja, BA
 • Britt Kilsäter, BA
 • Märta Stierna, C
 • Mats Nilsson, C
 • Karin Forsell, SD
 • Lars-Johan Hallgren, SD
 • Elsa Christersson, MPSK
 • Linda Danung, ÖKA

Tillsyns- och uppdragsutskottet

Tillsyns- och uppdragsutskottet (TU) bereder ärenden om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, om kyrkotillhörighet, kyrkliga uppdrag, handlingar och register samt om tillsyn och överklagande (avdelningarna 1, 6, 7, 12 och 13 i kyrkoordningen). Det bereder också verksamhetsberättelser från ansvarsnämnden och överklagandenämnden.

Ledamöter

 • Britas Lennart Eriksson, ordförande, S
 • Anna Ekström, vice ordförande, FiSK
 • Inger Wahlman, S
 • Roine Olsson, S
 • Anna Forssell, S
 • Lars Risberg, S
 • Emilia Lindstrand, -
 • Hans-Olof Andrén, POSK
 • Emma Hedlundh, POSK
 • Mattias Rosenquist, POSK
 • Sven Kerst, BA
 • Sten Elmberg, C
 • Lisbeth Göranson, C
 • Anders Novak, KR
 • Hanna Unger, ÖKA

Ersättare

 • Margareta Carlenius, S
 • Sebastian Clausson, S
 • Emma Ahlm, S
 • Kent Karlsson, POSK
 • Stefan Linderås, POSK
 • Bertil Murray, FK
 • Ingrid Borgström, BA
 • Helena Nordvall, BA
 • Kerstin Rossipal, KR
 • Anna-Lena Carlsson, C
 • Ann-Christin Alexius, C
 • Helena Elmqvist, SD
 • Maddelen Larsson, SD
 • Helena Björkman, MPSK
 • Johan Blix, ÖKA

Ekonomi- och egendomsutskottet

Ekonomi- och egendomsutskottet (EE) bereder ärenden om Svenska kyrkans ekonomi och egendom (avdelningarna 10 och 11 i kyrkoordningen).

Ledamöter

 • Jan G Nilsson, ordförande, BA
 • Peter Bernövall, vice ordförande, POSK
 • Tommy Eriksson, S
 • Mats Ludvigsson, S
 • Gun Eriksson, S
 • Magnus Nilsson, S
 • Vakant, ViSK
 • Ragnhild Bertius, POSK
 • Anders Brunnstedt, POSK
 • Samuel Lilja, BA
 • Peter Nordgren, FiSK
 • Carina Håkansson, C
 • Magnus Ek, C
 • Helena Klahr Fast, KR
 • Heléne Lundström, MPSK

Ersättare

 • Marie Johansson, S
 • Titti Ådén, S
 • Thomas Sundström, S
 • Sven Erik Bodén, S
 • Leif Grip, POSK
 • Linda Isberg, POSK
 • John-Erik Sturesson, FK
 • Margareta Nisser-Larsson, BA
 • Kerstin Andersson-Carlsson, BA
 • Åke Löfstrand, C
 • Margareta Andersson, C
 • Jan-Åke Isaksson, SD
 • Dan Kareliusson, SD
 • Jan Björkman, MPSK
 • Claes Björndahl, ÖKA

Ekumenikutskottet

Ekumenikutskottet (Eu) bereder ärenden om mellankyrkliga och ekumeniska frågor, om Svenska kyrkans arbete bland svenskar i andra länder samt internationell mission och diakoni.

Ledamöter

 • Daniel Tisell, ordförande, C
 • Vakant, vice ordförande
 • Lina Larhult, S
 • Mattias Kristenson, S
 • Agneta Brendt, S
 • Lars Stjernkvist, S
 • Lars G Linder, S
 • Anki Erdmann, ViSK
 • Eva-Maria Munck, POSK
 • Anette Nordgren, -
 • Fredrik Sidenvall, FK
 • Jan Olov Sundström, BA
 • Madelaine Erlandsson, BA
 • Magnus Hedin, -
 • Inga Alm, C

Ersättare

 • Göran Karlsson, S
 • Gunilla Bengtsson, S
 • Stefan Hortlund, S
 • Olle Burell, S
 • Olle Carlsson, POSK
 • Katarina Wedin, POSK
 • Dan Sarkar, FK
 • Elisabet Stålhem Liljendahl, BA
 • Lars-Ivar Ericson, C
 • Ann-Christin Alexius, C
 • Julia Kronlid, SD
 • Margit Borgström, KR
 • Moni Höglund, KR
 • Agneta Granström, MPSK
 • Anders Nihlgård, ÖKA

Kyrkolivsutskottet

Kyrkolivsutskottet (Kl) bereder ärenden om kyrkolivets utveckling, Svenska kyrkans kulturarbete, Svenska kyrkans forskning, kyrklig information samt Svenska kyrkans förhållande till medierna.

Ledamöter

 • Sofia Rosenquist, ordförande, POSK
 • Marie Nielsén, vice ordförande, S
 • Daniel Larson, S
 • Birgitta Lindén, S
 • Ronny Hansson, S
 • Kekke Paulsson, -
 • Niklas Grahn, POSK
 • Roland Johansson, POSK
 • Berit Simonsson, FK
 • Anna-Karin Westerlund, BA
 • Gunilla Eldebro, BA
 • Elisabeth Rydström, C
 • Niklas Larsson, C
 • Torbjörn Arvidsson, KR
 • Marja Sandin-Wester, MPSK

Ersättare

 • Vakant, S
 • Monica Lindell Rylén, S
 • Camilla Persson, S
 • Lissandra Rickemark, S
 • Ulla Nordlien, S
 • Katarina Glas, POSK
 • Vakant, FK
 • Elisabeth Kullenberg, BA
 • Ulla Littgren, -
 • Jerker Schmidt, FiSK
 • Stig Eriksson, C
 • Runar Filper, SD
 • Helena Elmqvist, SD
 • Ylva Wahlström Ödmann, MPSK
 • Karin Janfalk, ÖKA

Budgetutskottet

Budgetutskottet (B) bereder ärenden om verksamhetsinriktning och budget för den nationella nivån samt kyrkostyrelsens redovisning av föregående års verksamhet. Yttrar sig över vissa förslag enligt 4 kap. 20 § i kyrkoordningen.

Ledamöter

 • Bertil Olsson, ordförande, KR
 • Iréne Pierazzi, vice ordförande, S
 • Solveig Hallin, S
 • Peter Egardt, S
 • Leif Nilsson, S
 • Helena Näslund, ViSK
 • Marie Wojidkow, POSK
 • Bertil Persson, POSK
 • Vakant, POSK
 • Leif Nordlander, FK
 • Christer Björk, BA
 • Bengt Kjellgren, BA
 • Carl-Eric Gabrielsson, C
 • Gerd Gullberg Johnson, C
 • Jenny Nilsson, ÖKA

Ersättare

 • Monica Lago, S
 • Roger Sjöberg, S
 • Birger Wernersson, S
 • Christina Meltin Westerlund, S
 • Anita Engström, S
 • Marie Rydén Davoust, POSK
 • Mikael Grenstedt, FK
 • Sven Ingvar Holmgren, BA
 • Mats Nilsson, C
 • Märta Stierna, C
 • David Lång, SD
 • Roger Hedlund, SD
 • Helén Lindbäck, KR
 • Terence Hongslo, MPSK
 • Hildegard Jarskog, MPSK

Kyrkorättsutskottet

Kyrkorättsutskottet (Kr) bereder ärenden om lagen om Svenska kyrkan (1998:1591), lagstiftningsfrågor om Svenska kyrkan som registrerat trossamfund, begravningsverksamheten och den kulturhistoriskt värdefulla egendomen samt kyrkomötets arbetsordning och instruktioner för kyrkostyrelsen och nämnderna. Utskottet ska yttra sig över vissa förslag enligt 4 kap. 21 § i kyrkoordningen.

Ledamöter

 • Anders Roos, ordförande, POSK
 • Sven Esplund, vice ordförande, BA
 • Jerry Adbo, S
 • Maria Lagerman, S
 • Sten-Arne Burman, S
 • Christina Andersson, S
 • Björn Andersson, S
 • Berit Bornecrantz Dias, ViSK
 • Gunvor Torstensson, POSK
 • Boel Johansson, POSK
 • Suzanne Fredborg, BA
 • Gunilla Blom, C
 • Conny Tyrberg, C
 • Peder Fohlin, KSV
 • Margareta Karlsson, ÖKA

Ersättare

 • Jenny Thor, S
 • Sebastian Clausson, S
 • Agnetha Eriksson, S
 • Manilla Bergström, POSK
 • Sofia Särdquist, POSK
 • Hans Weichbrodt, FK
 • Claes-Johan Bonde, BA
 • Christina Blomqvist, BA
 • Asta Matikainen Lecklin, BA
 • Georg Lagerberg, -
 • Ingrid Smittsarve, C
 • Ann-Christine From Utterstedt, SD
 • Mikael Eskilandersson, SD
 • Birgitta Sedin, KR
 • Bengt-Gunnar Carlsson, MPSK