Sakregister för kyrkomötet 1997-2022

Förkortningar

 • KsSkr: kyrkostyrelsens skrivelse till kyrkomötet,
 • Ln: läronämnden
 • Kn: kyrkorättsnämnden
 • G: gudstjänstutskottet
 • O: organisationsutskottet
 • TU: tillsyns- och uppdragsutskottet
 • E: ekonomiutskottet
 • EE: ekonomi- och egendomsutskottet
 • Eu: ekumenikutskottet
 • Kl: kyrkolivsutskottet
 • SK: samhälls- och kulturutskottet
 • B: budgetutskottet
 • F: förvaltarskapsutskottet
 • Kr: kyrkorättsutskottet
 • Fr: fråga i kyrkomötet (KFråga)
 • M: motion till kyrkomötet (KMot)
 • y: yttrande

Kyrkomötet

 • CsSkr: centralstyrelsens skrivelse till kyrkomötet
 • LN: läronämnden
 • 2KL: andra kyrkolagsutskottet
 • KG: gudstjänstutskottet
 • KF: församlingsutskottet
 • KUb: utbildningsutskottet
 • KEu: ekumenikutskottet
 • KK: kulturutskottet
 • KO: organisationsutskottet
 • KEo: ekonomiutskottet
 • Fr: fråga i kyrkomötet (KFråga)
 • M: motion till kyrkomötet (KMot)

Ombudsmötet

 • StSkr: skrivelse till ombudsmötet från styrelsen för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet
 • LN: ombudsmötets läronämnd
 • OF: församlingsutskottet
 • OEu: ekumenikutskottet
 • OO: organisationsutskottet
 • OEo: ekonomiutskottet
 • Fr: fråga i ombudsmötet (OFråga)
 • M: motion till ombudsmötet (OMot)