Övrigt kyrkomötet 2020

Här finns föredragningslistor, sammanträdesplaner och praktisk information om kyrkomötet.

Sammanträdesplan, arbetsplan och föredragningslistor

Sammanträdesplan för session 2 uppdaterad 23 oktober

Arbetsplan för session 2

Föredragningslista 29 september

Föredragningslista 1 oktober

Förslag till beslut om avvikelser från kyrkoordningen och arbetsordningen

Sammanträdesplan uppdaterad 23 september

Praktisk information inför kyrkomötet

Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst - vad gäller i år?

Lathund för Teams

Lathund för mötesverktyget

Kyrkomötet 2020 på distans (utskick 5)

Tekniska förberedelser för kyrkomötet på distans (utskick 5)

Kyrkomötet 2020 - praktisk information och ekonomiska villkor (utskick 3) uppdaterad 18 juni

Att skriva en motion till kyrkomötet (utskick 1)

Försäkringsinformation (utskick 1)

Blanketter

Blankett för bankkontouppgift (utskick 1)