Ärenden till kyrkomötet 2020

Här finns handlingar i de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2020.

Hela kyrkomötesprotokollet

Skrivelser, motioner, yttranden, betänkanden och beslut. I dessa två filer hittar du allt material från 2020 års kyrkomöte. När du har öppnat en fil är det lätt att söka sig fram med hjälp av bokmärkesmenyn i övre högra hörnet.

Kyrkomötet 2020 Volym 1 med protokoll, skrivelser och motioner (pdf 7,5 MB)

Kyrkomötet 2020 Volym 2 med verksamhetsberättelser för nämnderna, betänkanden, kyrkomötets skrivelser samt person- och sakregister (pdf 1,6 MB)

Ett annat sätt att navigera på den här webbplatsen är att följa ett enskilt ärende. Klicka t ex på en motion under rubriken "Motioner till kyrkomötet 2020". Längst ner på sidan syns under rubriken "Andra dokument som rör det här ärendet" hela beslutsprocessen:

  • eventuell skrivelse eller övrig motion som behandlas i samma betänkande
  • eventuella yttranden från läronämnden eller kyrkorättsnämnden
  • betänkandet
  • eventuella skrivelser från kyrkomötet
  • beslut

Beslut på kyrkomötet 2020

Här finns de paragrafer i kyrkomötesprotokollet som innehåller beslut i ärenden som behandlades under årets kyrkomöte.

Kyrkomötets skrivelser

Kyrkorättsnämndens yttranden

Läronämndens yttranden

Läronämnden ska alltid yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller:

  • grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
  • Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar
  • kyrkans vigningstjänst
  • ekumeniska överenskommelser
  • övriga lärofrågor

I år har läronämnden lämnat två  yttranden.

Skrivelser från kyrkostyrelsen

Verksamhetsberättelser