Ledamöter i kyrkomötet röstar genom att hålla upp  gula  lappar i kyrkomötets andra session 2019
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Valsammanträdet 2021

Här finns information för dig som är nyvald ledamot i kyrkomötet mandatperioden 2022-2025.

Välkommen som ledamot i kyrkomötet! 

Den 24-25 november 2021 välkomnas du till valsammanträde i Uppsala. Valsammanträdet är ett sammanträde med det nyvalda kyrkomötet, under sammanträdet förrättas en mängd val.   

Valsammanträdet inleds den 24 november kl 14:30 med kyrkomötets högtidsgudstjänst med ursäkt till det samiska folket. Om kyrkans kränkningar och försoningsarbetet.

Mässan följs av möten i de olika nomineringsgrupperna, middag och kl 19:15 öppnar ålderspresidenten kyrkomötet. Det blir upprop och val av bland annat presidiet för den kommande mandatperioden. 

Torsdagen inleds kl 8:15 med morgonmässa. Därefter blir det gruppmöten och introduktion i arbetet i kyrkomötet. Under dagen förrättas val till Svenska kyrkans nämnder. Alla ledamöter fotograferas.  Valsammanträdet avslutas omkring kl 14:30. Sammanträdesplan för valsammanträdet (nyvalda kyrkomötet 2022-2025) 

I Kyrkomötet mandatperioden 2022–2025 får du en introduktion till ramar och regler för kyrkomötets sammanträden och en beskrivning av hur det går till i praktiken.  

Ledamöter i kyrkomötet 2022-2025

Ersättarlista för valsammanträdet (uppdaterad 24 november)

Frågor? Mejla kyrkomötet.