Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkomötets högtidsgudstjänst med ursäkt till det samiska folket

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 24 november 2021 klockan 14.30 inleds en unik och högtidlig gudstjänst i Uppsala domkyrka.

I högtidsgudstjänsten framförs ursäkt

I högtidsgudstjänsten samlas avgående och nyvalda kyrkomötesledamöter, samer, representanter från civilsamhället, internationella vittnen samt övriga gudstjänstbesökare för att få höra Svenska kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket uttalas.

Självrannsakan är nödvändig

Som ärkebiskop Antje Jackelén förklarade vid Sametingets invigning den 1 september 2021 i Lycksele:

”Både för mig personligen och för Svenska kyrkan har de senaste åren inneburit mycket lärande om vårt förflutna, vårt nu och vår framtid med det samiska folket. Självrannsakan har varit nödvändig från Svenska kyrkans sida för att förstå kyrkans delaktighet i Sveriges koloniala historia. Sanningen har gjort ont och gör fortfarande ont, men vi måste ta in den för att kunna bygga förtroende där misstroende har fått djupa rötter. Genom vitboksprojektet och Nomadskoleboken har fakta och berättelser berört oss. Och fått oss att förstå att vi måste be det samiska folket om ursäkt och arbeta för upprättelse. Viljan till en officiell ursäkt och beredskapen till ett sådant arbete finns nu i Svenska kyrkans alla stift.”

Program för högtidsgudstjänsten:

  • Inledning: Högtidsgudstjänsten inleds efter klockringningen av psalmsång, inledningsord och dagens bön.
  • Kyrie och vittnesmål: Under Kyrie framförs fem vittnesmål om Svenska kyrkans övergrepp. De fem vittnesmålen som framförs av samer kommer att handla om bland annat samisk andlighet, rasbiologi och nomadskolan.
  • Läsning: Den gammaltestamentliga läsningen, epistelläsningen och evangelieläsningen samt saligprisningarna sker på olika samiska varieteter.
  • Ursäkt och åtaganden: Efter läsningen kommer ögonblicket när ärkebiskop Antje Jackelén uttalar Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket och åtta biskopar redogör för de åtta åtagandena.

I gudstjänsten håller också företrädare för Sametinget tal och internationella vittnen framför sina hälsningar.

Öppen gudstjänst som också sänds live

Högtidsgudstjänsten, dit alla är välkomna, kan följas på plats i Uppsala domkyrka eller via en live-sändning. Den kommer också att kunna ses på webben efteråt. Mer information om det kommer att finnas på www.svenskakyrkan.se.