Tidigare kyrkomöten

Här finns material från kyrkomöten från 1983 till 2021. Använd gärna det digitala sakregistret för att söka efter ärenden inom ett visst område.

Material från kyrkomöten 2016-2021

Ärenden till kyrkomötet 2021

Här finns handlingar i de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2021.

Ärenden till kyrkomötet 2020

Här finns handlingar i de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2020.

Ärenden till kyrkomötet 2019

Här finns handlingar i de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2019.

Ärenden till kyrkomötet 2018

Här finns handlingar i de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2018.

Ärenden till kyrkomötet 2017

Här finns all dokumentation av de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2017.

Ärenden till kyrkomötet 2016

Här finns beslut, betänkanden, motioner, skrivelser och verksamhetsberättelser från kyrkomötet 2016.

Material från kyrkomöten 1983-1999

Här finns scannade kyrkomötestryck från 1983-1999. Observera att filerna med material från denna period i de flesta fall är mycket stora, det gäller framförallt protokoll, skrivelser och verksamhetsberättelser. Filerna är sökbara, men för att den funktionen ska fungera behöver de först laddas ner.

1983-1999