Tidigare kyrkomöten

Material från tidigare kyrkomöten finns samlat på den äldre versionen av svenskakyrkan.se. Välkommen att söka där.

Material från kyrkomöten 1983-1999:

Här finns scannade kyrkomötestryck från 1983-1999. Observera att filerna med material från denna period i de flesta fall är mycket stora, det gäller framförallt protokoll, skrivelser och verksamhetsberättelser. Filerna är sökbara, men för att den funktionen ska fungera behöver de först laddas ner.

1983-1999