Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tidigare kyrkomöten

Material från tidigare kyrkomöten finns samlat på den äldre versionen av svenskakyrkan.se. Välkommen att söka där.

Material från kyrkomöten 1983-1999:

Här finns scannade kyrkomötestryck från 1983-1999. Observera att filerna med material från denna period i de flesta fall är mycket stora, det gäller framförallt protokoll, skrivelser och verksamhetsberättelser. Filerna är sökbara, men för att den funktionen ska fungera behöver de först laddas ner.

1983-1999