Tidigare kyrkomöten

Här finns material från kyrkomöten från 1983 till 2023. Du kan även ta del av material från tidigare ombudsmöten. Använd gärna det digitala sakregistret för att söka efter ärenden inom ett visst område.

Kyrkomötets sakregister

Här kan du söka efter handlingar från tidigare kyrkomöten (1997-2023)

Till sakregistret

Material från kyrkomöten 2023-

Ärenden till kyrkomötet 2023

Här finns handlingar i de ärenden som kommer att behandlas av kyrkomötet 2023.

Material från kyrkomöten 2016-2022

Ärenden till kyrkomötet 2022

Här finns handlingar i de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2022.

Ärenden till kyrkomötet 2021

Här finns handlingar i de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2021.

Ärenden till kyrkomötet 2020

Här finns handlingar i de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2020.

Ärenden till kyrkomötet 2019

Här finns handlingar i de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2019.

Ärenden till kyrkomötet 2018

Här finns handlingar i de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2018.

Ärenden till kyrkomötet 2017

Här finns all dokumentation av de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2017.

Ärenden till kyrkomötet 2016

Här finns beslut, betänkanden, motioner, skrivelser och verksamhetsberättelser från kyrkomötet 2016.

Material från kyrkomöten 2000-

Här finns kyrkomötestryck från 2000 och senare.