Tidigare kyrkomöten

Här finns material från kyrkomöten från 1983 till 2020. Använd gärna det digitala sakregistret för att söka efter ärenden inom ett visst område.

Material från kyrkomöten 2016-2020

Material från kyrkomöten 1983-1999

Här finns scannade kyrkomötestryck från 1983-1999. Observera att filerna med material från denna period i de flesta fall är mycket stora, det gäller framförallt protokoll, skrivelser och verksamhetsberättelser. Filerna är sökbara, men för att den funktionen ska fungera behöver de först laddas ner.

1983-1999