Övrigt kyrkomötet 2020

Här finns föredragningslistor, sammanträdesplaner och praktisk information om kyrkomötet.

Sammanträdesplan, arbetsplan och föredragningslistor

Underlag för beslut tisdagen den 17 november

Underlag för beslut måndagen den 16 november

Föredragningslista 16 november

Föredragningslista 17 november (fm)

Föredragningslista 17 november (em)

Debattregler för session 2

Sammanträdesplan för session 2 uppdaterad 23 oktober

Arbetsplan för session 2

Föredragningslista 29 september

Föredragningslista 1 oktober

Förslag till beslut om avvikelser från kyrkoordningen och arbetsordningen

Praktisk information inför kyrkomötet

Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst - vad gäller i år?

Lathund för Teams

Lathund för mötesverktyget

Kyrkomötet 2020 på distans (utskick 5)

Tekniska förberedelser för kyrkomötet på distans (utskick 5)

Kyrkomötet 2020 - praktisk information och ekonomiska villkor (utskick 3) uppdaterad 18 juni

Att skriva en motion till kyrkomötet (utskick 1)

Försäkringsinformation (utskick 1)

Blanketter

Blankett för bankkontouppgift (utskick 1)

Tal vid kyrkomötets öppnande

Kyrkomötet inleddes den 29 september med gudstjänst och öppnande i Uppsala domkyrka. Här kan du ta del av de tal som framfördes av kyrkomötets ordförande Karin Perers och ärkebiskop Antje Jackelén.

Tal av kyrkomötets ordförande

Tal av ärkebiskopen

Andakter från kyrkomötet

Under 2020 års kyrkomöte bidrog biskoparna med andakter. Du hittar dem här.