Kyrkomötets ledamöter utan grupp

Här visas samtliga ledamöter i kyrkomötet som under mandatperioden har lämnat sin nomineringsgrupp (2 st).