Prata med oss

Kyrkomötets ledamöter utan grupp

Här visas samtliga ledamöter i kyrkomötet som under mandatperioden har lämnat sin nomineringsgrupp (11 st).