Tematiskt kyrkomöte 2019

Här har vi samlat olika former av dokumentation från 2019 års tematiska kyrkomöte om undervisning.

Kyrkomötets ordförande om förväntningar

Hör Karin Perers berätta om sina förväntningar inför det kommande tematiska kyrkomötet.

Ärekbiskopens tal om undervisning

Här kan du läsa det tal om undervisning som ärkebiskopen höll under det inledande tematiska blocket. 

Ärkebiskopens tal om undervisning

Utvärdering

Alla tjänstgörande ledamöter och ersättare samt biskoparna fick efter det tematiska kyrkomötet besvara en enkät. Här finns en sammanställning av enkätsvaren.

Utvärdering av det tematiska kyrkomötet