Övrigt kyrkomötet 2019

Här hittar du bland annat anföranden från kyrkomötets öppnande, voteringslistor, föredragningslistor, sammanträdesplaner och praktisk information om kyrkomötet.

Material från det tematiska kyrkomötet

Allt material från det första tematiska kyrkomötet finns samlat på en särskild sida. Länk finns i menyraden ovan.