Ärenden till kyrkomötet 2023

Här finns handlingar i de ärenden som kommer att behandlas av kyrkomötet 2023.

Kyrkomötets protokoll

Protokoll från kyrkomötet 2023

Kyrkomötestrycket

Skrivelser, motioner, yttranden, betänkanden och beslut. I de två filerna nedan hittar du allt material från 2023 års kyrkomöte. När du har öppnat en fil är det lätt att söka sig fram med hjälp av bokmärkesmenyn i övre högra hörnet.

Kyrkomötet 2023 Volym 1 med protokoll, skrivelser och motioner

Kyrkomötet 2023 Volym 2 med verksamhetsberättelser för nämnderna, betänkanden, kyrkomötets skrivelser samt person- och sakregister

Ett annat sätt att navigera på den här webbplatsen är att följa ett enskilt ärende. Klicka t ex på en motion under rubriken "Motioner till kyrkomötet 2023". Längst ner på sidan syns under rubriken "Andra dokument som rör det här ärendet" hela beslutsprocessen:

 • eventuell skrivelse eller ytterligare motion som behandlas i samma betänkande
 • eventuella yttranden från läronämnden eller kyrkorättsnämnden
  betänkandet
 • eventuella skrivelser från kyrkomötet
 • kyrkomötets beslut

Beslut på kyrkomötet 2023

Här finns de paragrafer i kyrkomötetsprotokollet som innehåller beslut i ärenden som behandlades under årets kykomöte.

Skrivelser från kyrkomötet

Kyrkorättsnämndens yttranden

Läronämndens yttranden

Läronämnden ska alltid yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller:

 • grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
 • Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar
 • kyrkans vigningstjänst
 • ekumeniska överenskommelser
 • övriga lärofrågor

Läronämndens yttranden 2023:1y-13y 

Skrivelser från kyrkostyrelsen