Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ärenden till kyrkomötet 2019

Här finns handlingar i de ärenden som ska behandlas av kyrkomötet 2019.

Motioner

Här publiceras löpande alla motioner som inkommer till kyrkomötet. I år är motionsrätten begränsad, vilket innebär att kyrkomötet endast kommer att behandla de motioner som berör temat undervisning eller som har inlämnats med anledning av en skrivelse.

Skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2019

Skrivelser från kyrkomötets presidium till kyrkomötet 2019