Ärenden till kyrkomötet 2019

Här finns handlingar i de ärenden som behandlades av kyrkomötet 2019.

Hela kyrkomötesprotokollet 2019

Skrivelser, motioner, yttranden, betänkanden och beslut. I dessa två filer hittar du allt material från 2019 års kyrkomöte. När du har öppnat en fil är det lätt att söka sig fram med hjälp av bokmärkena till vänster.

Kyrkomötet 2019 Volym 1med protokoll, skrivelser och motioner (pdf 12,5 MB)

Kyrkomötet 2019 Volym 2 med verksamhetsberättelser för nämnderna, betänkanden, kyrkomötets skrivelser samt person- och sakregister (pdf 3 MB)

Ett annat sätt att navigera på den här webbplatsen är att följa ett enskilt ärende. Klicka t ex på en motion under rubriken "Motioner till kyrkomötet 2019". Längst ner på sidan syns under rubriken "Andra dokument som rör det här ärendet" hela beslutsprocessen:

  • eventuell skrivelse eller övrig motion som behandlas i samma betänkande
  • eventuella yttranden från Läronämnden eller Kyrkorättsnämnden
  • betänkandet
  • eventuella skrivelser från kyrkomötet
  • beslut

Beslut på kyrkomötet 2019

Här finns de paragrafer i kyrkomötesprotokollet som innehåller ärendenas beslut.

Skrivelser från kyrkomötet 2019

Betänkanden 2019

Kyrkorättsnämndens yttranden

Läronämndens yttranden

Läronämnden ska alltid yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller:

  • grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
  • Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar
  • kyrkans vigningstjänst
  • ekumeniska överenskommelser
  • övriga lärofrågor

I år har Läronämnden lämnat 5 yttranden.

Skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2019

Skrivelser från kyrkomötets presidium till kyrkomötet 2019

Verksamhetsberättelser