Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ärenden till kyrkomötet 2019

Här finns handlingar i de ärenden som ska behandlas av kyrkomötet 2019.

Betänkanden 2019

Kyrkorättsnämndens yttranden

Läronämndens yttranden

Läronämnden ska alltid yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller:

  • grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära
  • Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar
  • kyrkans vigningstjänst
  • ekumeniska överenskommelser
  • övriga lärofrågor

I år har Läronämnden lämnat 5 yttranden.

Skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2019

Skrivelser från kyrkomötets presidium till kyrkomötet 2019

Verksamhetsberättelser