Vitt kors mot tegelbyggnad. Hus och himmel i bakgrunden.
Foto: Alex&Martin/Ikon

Korset - ett fredens tecken

Debatten har varit livlig om vad korset betyder för oss som kyrka och vad det betyder att bära det. Korset är den viktigaste symbolen för kristen tro och för den kristna kyrkan.

Korset sammanfattar den kristna tron genom ett enkelt tecken som vi både kan se och ta på. Det berättar om hur kristna tror att verkligheten förändrades när Jesus dog och uppstod.

Korset har många betydelser

Korset står för hoppet, att livet alltid är starkare än döden. Jesus dog på korset och begravdes, men han är inte kvar där. Han har uppstått från de döda! Hans väg gick genom död till liv och det tröstar att veta att Gud delar vårt och hela världens lidande.  Gud ger oss också löftet om ett evigt liv. 

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv."  (Joh 3:16)

Korset står för trygghet och mod. Det finns försoning och förlåtelse för allt som går sönder och blir fel i våra liv. Korset påminner också om uppdraget att stå upp mot ondska, kärlekslöshet och förtryck.

Korset står för gemenskap. Det samlar kyrkan i hela världen och visar att vi är syskon även om vi finns långt från varandra i tid, rum eller åsikter.

Fredens symbol

Ett kors är ofta personligt. Du kanske har fått ett kors vid ett speciellt tillfälle, på en särskild plats eller av en person som betytt mycket för dig. När du bär det kan det stå för något av det som nämnts ovan, eller kanske allt.

Korset är ett fredens tecken som talar till var och en som bär det. Formulera gärna med egna ord vad korset betyder just för dig.

I filmen nedan berättar Cristina Grenholm, kyrkosekreterare, om korsets betydelse.

Debatten om korset

Under sommaren 2016 debatterades kristen identitet och användningen av korset. Efter mordet på den franske prästen Jacques Hamel startade tre präster Facebookgruppen #mittkors där man uppmanade människor att lägga upp en bild på ett personligt kors med syfte att visa stöd för förföljda kristna. 

Inom Svenska kyrkan ryms många olika åsikter och några personer menade att #mittkors-kampanjen riskerade att bidra till att grupper ställdes emot varandra.

Andra inom Svenska kyrkan såg ingen fara med kampanjen. Väldigt många deltog med bilder på sina kors och många skrev om vad det betyder för dem att bära korset.

I många frågor har Svenska kyrkan ingen officiell åsikt. Det här är en sådan fråga. Nedan kan du läsa fler bloggar och artiklar om korset och kristen identitet.

Fler röster om korset och kristen identitet

Antje Jackelén på Twitter

I samband med debatten fick den dåvarande ärkebiskopen, Antje Jackelén, frågor om korset och Svenska kyrkan via Twitter. Hon skrev bland annat: "För den som kanske fåtts att tvivla på det självklara: 1) Ja, Svenska kyrkan är kristen och korset är vår främsta symbol för frälsning, försoning och fred, 2) Ja, Svenska kyrkan ber inte bara för förföljda kristna, vi hjälper också konkret sedan länge och 3) Vi hjälper människor inte därför att de är kristna utan därför att vi är kristna."

Följ Antje Jackelén på twitter: @BiskopAntje på twitter.com

Biskop Martin Modéus i en debattartikel i Corren

Kristen tro har sin fasta grund vid korset, och det är viktigt att detta både får höras och synas. Detta har både med kyrkans identitet och med kyrkans öppenhet att göra. För mig är båda mycket viktiga, och de hör ihop. Den kyrka som inte är tydlig med sin identitet blir ointressant. Därför är den kristna trons grund viktig också för att kyrkan ska kunna vara öppen.

Martin Modéus debattartikel i Corren.

Biskop Åke Bonnier i sin blogg

"När jag bär mina kors blir det en utmaning för mig att se min syster och min bror och bry mig om var och en – älska var och en oavsett religionsövertygelse och att i allt i mitt eget liv och som ett vittnesbörd för andra ge Jesus äran."

Åke Bonniers blogg.

Biskop Mikael Mogren i Kyrkans tidning

”Det var inte konstigare än att jag en vinter bar en vit halsduk till stöd för kvinnor och mot kvinnovåld. Sådana här tydliga markeringar som #mittkors väcker starka känslor, men det är inte farligt att visa att man har åsikter."

Artikeln i Kyrkans tidning.

Biskop Ragnar Persenius i sin blogg

”Jag har en uppmaning till alla som deltar i den sista tidens polariserade debatt. Tänk efter. Inte kan väl korset som försoningens och det nya livets möjlighet användas som slagträ?”

Ragnar Persenius blogg.

Biskop Johan Dalman på Strängnäs stifts webbplats

"När kristna trossyskon drabbas av blind terror vädjar korsets budskap till förövarna om besinning och till mig om solidaritet i ord och handling, bön och personligt engagemang. När bröder och systrar av annan tro faller offer för samma ondska, påminner korset mig om min roll i den fredliga kampen mot dessa krafter i förvissning om Guds kärlek till hela skapelsen - alla människor."

Johan Dalmans text på Strängnäs stifts webbplats.

Biskop Fredrik Modéus i Smålandsposten

”Under sommaren har jag många gånger återvänt till evangeliets berättelse om hur Jesus går på vattnet. För mig handlar den om just tillit och rädsla, det är inte en hokus pokus-berättelse om något bevisligen omöjligt. I Bibeln är vattnet ofta symbolen för tillvarons kaosmakter. När Jesus går på vattnet är det ett sätt för de bibliska författarna att berätta att tilliten till de goda krafterna kan segra över rädslan för det som är ont. Evangeliet handlar om löftet att tillitens steg bär över terrorrädslans kaosdjup."

Fredrik Modéus debattartikel i Smålandsposten (pdf)

Biskop Eva Nordung Byström i sin blogg

"Ibland får jag frågan vad som skiljer kristendomen från andra religioner och andliga läror. Den frågan är väldigt lätt att svara på. Det är korset. Utan korset skulle vi inte kunna kalla oss kristna och vår Svenska kyrka skulle, precis som alla andra kyrkor, inte ha rätt att kalla sig kyrka utifrån den bibliska förståelsen av det begreppet. Korset är vårt centrum, vår väg och vår identitet." 

Biskop Eva Nordung Byströms blogginlägg.