Därför arbetar vi för #innanförskap

Kristen tro utgår från att alla människor har lika värde. Därför ska varje människa ha samma grundläggande rättigheter.

Den kristna tron får konsekvenser för hur vi lever. I den bemärkelsen har den en politisk dimension. Därför är samhällets stora utmaningar också kyrkans. När människovärdet eller skapelsen hotas har vi en skyldighet att protestera och agera. Detta gör vi förstås oavsett regering eller politisk färg.

 Svenska kyrkans arbete med mänskliga rättigheter baserar sig på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att den mänskliga värdigheten därför är okränkbar. I längden kan ingen behålla sin värdighet när grannens värdighet trampas på. Det är innebörden i Jesu ord om att älska sin nästa och i tanken att det vi gjort mot någon av samhällets minsta och svagaste, det har vi också gjort mot Jesus (Matt 25:40). Den som lever i utsatthet för sin tros skull får sin värdighet trampad på gång på gång. Och varje gång det sker förlorar mänskligheten en bit av sin värdighet, en bit av sin själ.

 Engagemanget för människors rättigheter tar sig konkreta uttryck i Svenska kyrkans diakonala och internationella arbete. I församlingar över hela landet och i biståndsprojekt i stora delar av världen arbetar Svenska kyrkan mot fattigdom, diskriminering och orättvisor. Vi har ett omfattande långsiktigt arbete för jämställdhet, rätt till utbildning och till sexuell och reproduktiv hälsa. När vi uttalar oss i frågor om mänskliga rättigheter gör vi det alltså med en omfattande erfarenhet som grund. Kopplingen mellan det kristna budskapet och engagemang för rättvisefrågor är stark, något som bekräftas av att kyrkor världen över engagerar sig i dessa frågor.