En familj och en präst framme vid dopfunten under ett dop.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Så går en dopgudstjänst till

Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. Men den följer alltid samma ordning. Här läser du om hur gudstjänsten går till.

Dop i coronatider

Du som planerar ett dop har säkert många frågor med tanke på coronaviruset. Hör av dig till din församling – de hjälper dig planera och anpassa dopgudstjänsten så att den kan ske på ett ansvarsfullt sätt.

I våra kyrkor anpassar vi oss efter regeringens och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer. Deras gränser för hur många som får samlas, gäller också våra kyrkor.

Just nu finns en maxgräns på 8 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Dit räknas bland annat dop. Maxgränsen på 8 personer för antal deltagare gäller oberoende av var dopet äger rum.
Läs om max antal deltagare vid allmänna sammankomster på regeringen.se.

Rekommendationerna betyder inte att du måste ställa in eller skjuta fram dopet. Istället kan du hålla det enkelt och med ett fåtal deltagare. Det är möjligt att genomföra dopet med bara prästen, barnet och föräldrarna närvarande. Eller bara prästen och personen som ska döpas, om det gäller unga eller vuxna. Du kan också välja att ha dopet någon annanstans än i kyrkan, till exempel utomhus eller hemma. 

Bjud in gäster till ett filmat dop

Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

Festen kan hållas längre fram

Om du har planerat för en större fest efter dopgudstjänsten, så kan du överväga att hålla den längre fram, i stället för att ställa in den.

Om du planerar för ett dop, kontakta din församling för att få hjälp att anpassa dina planer efter de regler och rekommendationer som gäller.

Kontakta din församling

I dopet kombineras delar som är lika för alla med ett personligt innehåll. Det personliga, som val av psalmer, annan musik och texter gör ni tillsammans med prästen.

När en ung eller vuxen person döps följer vi samma ordning som när ett litet barn döps, men vi väljer kanske lite olika innehåll.

Gudstjänsten – så går den till

Gudstjänsten inleds med klockringning, musik och att de församlade sjunger en psalm tillsammans. I ett av inledningsorden läser prästen:

I dopet görs inte skillnad på människor.
Ingen är störst eller minst, först eller sist.
Alla är ett i Jesus Kristus.

Så frågar prästen om barnets namn och därefter följer en tackbön som inleds: 
Gud, tack för livet som du ger oss. 
Tack för (namnet). 

Prästen eller någon i dopföljet läser ur Bibeln om när människor kom till Jesus med barn och han tog emot dem. Så följer en bön, där de församlade ber att Gud befriar barnet från det som är ont och destruktivt och bevarar det i sin kärlek.

I Bibeln läser vi om att Jesus uppmanade sina lärjungar att döpa. Så har vi döpt i den kristna kyrkan alltsedan dess.

Vattnet, en förutsättning för allt mänskligt liv, hälls i dopfunten och de församlade ber:

Gud, vi tackar dig 
för att du i dopets källa 
låter det vatten strömma fram 
som ger världen liv. 

På samma sätt som kristna gjort i alla tider stämmer de församlade in i trosbekännelsen och därefter är vi framme vid själva dophandlingen. Prästen döper barnet genom att säga barnets namn och tre gånger ösa vatten över barnets huvud med dessa ord:

Jag döper dig 
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 

Därefter säger prästen: 

Livets Gud, 
uppfyll (namnet) med din heliga Ande, 
och hjälp henne/honom 
att dag för dag leva i sitt dop. 

Prästen välkomnar barnet till församlingen och påminner om vad Jesus har sagt:

Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

Gudstjänsten fortsätter med förbön, Herrens bön och välsignelsen och kan avslutas med ett sändningsord:

Dopets Gud är med oss alla dagar. 
Låt oss leva i tillit och förväntan. 
Dopets Gud välsignar oss. 
Låt oss bli till välsignelse. 
Dopets Gud älskar oss. 
Låt oss vandra i kärlek.

Se filmen Lillebrors dop i kyrkan

Filmen berättar om dopet för barn.