Gruppbild på kyrkostyrelsen utomhus på vintern, med Uppsala domkyrka i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen leder Svenska kyrkans nationella arbete när kyrkomötet inte är samlat. De beslutar i övergripande frågor och företräder Svenska kyrkan i olika sammanhang.

Kyrkostyrelsen sköter det löpande arbetet

Kyrkostyrelsen är kyrkomötets beredande och verkställande organ. Det betyder att kyrkostyrelsen beslutar i löpande frågor som rör verksamhet, budget och andra gemensamma områden på nationell nivå.

Kyrkostyrelsen kan också lägga fram förslag i olika frågor genom skrivelser till kyrkomötet. Du kan läsa kyrkostyrelsens protokoll längre ned på sidan.

Representerar Svenska kyrkan

Ett av kyrkostyrelsens uppdrag är att företräda Svenska kyrkan i olika nationella och internationella sammanhang. Det kan vara i Sveriges kristna råd eller i ekumeniska möten och konferenser, såsom Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet, men också gentemot riksdag och regering och civila samhället.

Myndigheter och departement frågar ibland efter Svenska kyrkans syn på frågor som rör samhället. Då är det kyrkostyrelsen som har i uppdrag att skriva Svenska kyrkans remissvar.

Utredningar och rikskollekt

För att kunna fatta bra och välgrundade beslut, tillsätter kyrkostyrelsen utredningar när det behövs. När kyrkostyrelsen tar beslut i teologiska och ekumeniska frågor, samråder styrelsen med biskopsmötet.

Dessutom är det kyrkostyrelsen som bestämmer vilka rikskollekter som ska tas upp i gudstjänsterna.

Kyrkostyrelsen utses av kyrkomötet

Kyrkostyrelsen utses av kyrkomötet för en period på fyra år och har 14 ledamöter. Sammansättningen av ledamöter motsvarar mandatfördelningen av nomineringsgrupperna i kyrkomötet. Ärkebiskopen är självskriven ordförande.
Läs mer om kyrkostyrelsens ledamöter.

Det finns också 14 ersättare i kyrkostyrelsen och en av biskoparna är vald som ersättare för ärkebiskopen.

Kyrkostyrelsens ledamöter 2018–2021

Ordförande: ärkebiskop Antje Jackelén
1:e vice ordförande: Wanja Lundby-Wedin (S), Stockholms stift 
2:e vice ordförande: Daniel Tisell (C), Göteborgs stift

 • Lars Johnsson (S), Strängnäs stift
 • Margareta Winberg (S), Härnösands stift
 • Jesper Eneroth (S), Göteborgs stift
 • Britt Sandström (S), Västerås stift
 • Erik Sjöstrand (POSK), Uppsala stift
 • Nils Gårder (POSK), Lunds stift
 • Marie Rydén Davoust (POSK), Strängnäs stift
 • Elisabeth Rydström (C), Stockholms stift
 • Aron Emilsson (SD), Göteborgs stift
 • Mats Hagelin (BA), Lunds stift
 • Agneta Hyllstam (ÖKA), Lunds stift
 • Berth Löndahl (FK), Lunds stift

Ersättare

 • Fredrik Modéus, ersättare för ärkebiskopen
 • Daniel Larson (S), Stockholms stift
 • Anna Karin Hammar (S), Uppsala stift
 • Sebastian Ekeroth Clausson (S), Skara stift
 • Sara Waldenfors (S), Göteborgs stift
 • Marie Johansson (S), Växjö stift
 • Sofia Särdquist (POSK), Skara stift
 • Torvald Johansson (POSK), Strängnäs stift
 • Marja Sandin-Wester (MPSK), Stockholms stift
 • Lars-Ivar Ericson (C), Lunds stift
 • Åsa Ingårda (C), Strängnäs stift
 • Daniel Engström (SD), Lunds stift
 • Cecilia Brinck (BA), Stockholms stift
 • Carl Seved Tigerhielm (ÖKA), Strängnäs stift
 • Karl-Gunnar Svensson (KR), Göteborgs stift

Kontakta kyrkostyrelsen

Du kan enklast kontakta kyrkostyrelsen via mejl till kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Följande personer kan svara på frågor som rör kyrkostyrelsens arbete:

Samtliga nås via kyrkokansliets växel 018-16 95 00.

Kyrkostyrelsens sammanträdesplan 2020

Kyrkostyrelsen träffas ungefär åtta gånger per år och behandlar olika frågor.

 • Tisdag-onsdag den 4-5 februari 2020: Arbetsutskott
 • Onsdag-torsdag den 26-27 februari 2020: Kyrkostyrelsens besök i Linköpings stift
 • Torsdag 27 februari 2020: Kyrkostyrelse
 • Onsdag den 11 mars 2020: Arbetsutskottet möter stiftsstyrelsernas presidier
 • Onsdag-torsdag 11-12 mars 2020: Arbetsutskott
 • Torsdag den 26 mars 2020: Kyrkostyrelse
 • Fredag den 17 april 2020: Arbetsutskott
 • Onsdag den 6 maj 2020: Samråd med Biskopsmötet
 • Onsdag-torsdag den 6-7 maj 2020: Kyrkostyrelse
 • Tisdag den 26 maj 2020: Arbetsutskott
 • Tisdag den 9 juni 2020: Kyrkostyrelse
 • Onsdag den 9 september 2020: Arbetsutskott
 • Måndag den 28 september 2020: Kyrkostyrelse
 • Tisdag-fredag den 29 september-2 oktober 2020: Kyrkomötets session 1
 • Onsdag-torsdag den 21-22 oktober 2020: Domkapitelsöverläggning
 • Onsdag den 28 oktober 2020: Samråd förvaltning prästlönetillgångar
 • Onsdag-torsdag den 28-29 oktober 2020: Arbetsutskott
 • Söndag den 15 november 2020: Kyrkostyrelse
 • Måndag-onsdag den 16-18 november 2020: Kyrkomötets session 2
 • Onsdag den 2 december 2020: Arbetsutskottet möter stiftsstyrelsernas presidier
 • Onsdag-torsdag den 2-3 december 2020: Arbetsutskott
 • Onsdag den 16 december 2020: Kyrkostyrelse

 Sammanträdesplaner som PDF