Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen leder Svenska kyrkans nationella arbete när kyrkomötet inte är samlat. De beslutar i övergripande frågor och företräder Svenska kyrkan i olika sammanhang.

Kyrkostyrelsen besöker Jerusalem

Den 10-15 oktober besöker kyrkostyrelsen Jerusalem. Här är det officiella programmet. Av säkerhetsskäl är tidpunkterna borttagna.

Kyrkostyrelsens officiella program

Kyrkostyrelsen sköter det löpande arbetet

Kyrkostyrelsen är kyrkomötets beredande och verkställande organ. Det betyder att kyrkostyrelsen beslutar i löpande frågor som rör verksamhet, budget och andra gemensamma områden på nationell nivå.

Kyrkostyrelsen kan också lägga fram förslag i olika frågor genom skrivelser till kyrkomötet. Du kan läsa kyrkostyrelsens protokoll längre ned på sidan.

Representerar Svenska kyrkan

Ett av kyrkostyrelsens uppdrag är att företräda Svenska kyrkan i olika nationella och internationella sammanhang. Det kan vara i Sveriges kristna råd eller i ekumeniska möten och konferenser, såsom Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet, men också gentemot riksdag och regering och civila samhället.

Myndigheter och departement frågar ibland efter Svenska kyrkans syn på frågor som rör samhället. Då är det kyrkostyrelsen som har i uppdrag att skriva Svenska kyrkans remissvar.

Utredningar och rikskollekt

För att kunna fatta bra och välgrundade beslut, tillsätter kyrkostyrelsen utredningar när det behövs. När kyrkostyrelsen tar beslut i teologiska och ekumeniska frågor, samråder styrelsen med biskopsmötet.

Dessutom är det kyrkostyrelsen som bestämmer vilka rikskollekter som ska tas upp i gudstjänsterna.

Kyrkostyrelsen utses av kyrkomötet

Kyrkostyrelsen utses av kyrkomötet för en period på fyra år och har 14 ledamöter. Sammansättningen av ledamöter motsvarar mandatfördelningen av nomineringsgrupperna i kyrkomötet. Ärkebiskopen är självskriven ordförande. Här kan du läsa mer om kyrkostyrelsens ledamöter.

Det finns också 14 ersättare i kyrkostyrelsen och en av biskoparna är vald som ersättare för ärkebiskopen.

 

Kyrkostyrelsens ledamöter 2018-2021

Ordförande: ärkebiskop Antje Jackelén
1:e vice ordförande: Wanja Lundby-Wedin (S), Stockholms stift 
2:e vice ordförande: Daniel Tisell (C), Göteborgs stift

 • Lars Johnsson (S), Strängnäs stift
 • Margareta Winberg (S), Härnösands stift
 • Jesper Eneroth (S), Göteborgs stift
 • Britt Sandström (S), Västerås stift
 • Erik Sjöstrand (POSK), Uppsala stift
 • Nils Gårder (POSK), Lunds stift
 • Marie Rydén Davoust (POSK), Strängnäs stift
 • Elisabeth Rydström (C), Stockholms stift
 • Aron Emilsson (SD), Göteborgs stift
 • Mats Hagelin (BA), Lunds stift
 • Agneta Hyllstam (ÖKA), Lunds stift
 • Berth Löndahl (FK), Lunds stift

Ersättare

 • Fredrik Modéus, ersättare för ärkebiskopen
 • Daniel Larson (S), Stockholms stift
 • Anna Karin Hammar (S), Uppsala stift
 • Sebastian Clausson (S), Skara stift
 • Sara Waldenfors (S), Göteborgs stift
 • Marie Johansson (S), Växjö stift
 • Sofia Särdquist (POSK), Skara stift
 • Torvald Johansson (POSK), Strängnäs stift
 • Marja Sandin-Wester (MPSK), Stockholms stift
 • Lars-Ivar Ericson (C), Lunds stift
 • Åsa Ingårda (C), Strängnäs stift
 • Julia Kronlid (SD), Stockholms stift
 • Cecilia Brinck (BA), Stockholms stift
 • Carl Seved Tigerhielm (ÖKA), Strängnäs stift
 • Karl-Gunnar Svensson (KR), Göteborgs stift

Kontakta kyrkostyrelsen

Du kan enklast kontakta kyrkostyrelsen via mejl till kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Följande personer kan svara på frågor som rör kyrkostyrelsens arbete:

Samtliga nås via kyrkokansliets växel 018-16 95 00.

Kyrkostyrelsens sammanträdesplan 2018

Kyrkostyrelsen träffas ungefär åtta gånger per år och behandlar olika frågor.

 • Tisdag-onsdag den 6-7 februari 2018: Arbetsutskott
 • Onsdag den 21 februari 2018: Kyrkostyrelse
 • Tisdag den 6 mars 2018: Stiftsstyrelseöverläggning
 • Onsdag den 7 mars 2018: Arbetsutskott
 • Onsdag-torsdag den 4-5 april 2018: Kyrkostyrelse
 • Torsdag den 19 april 2018: Arbetsutskott
 • Tisdag-onsdag den 8-9 maj 2018: Kyrkostyrelse (8 maj: överläggningar med biskopsmötet, 9 maj: sammanträde)
 • Onsdag den 23 maj 2018: Arbetsutskott
 • Tisdag den 12 juni 2018: Kyrkostyrelse
 • Tisdag den 11 september 2018: Arbetsutskott
 • Onsdagen-torsdagen den 19-20 september 2018: Kyrkostyrelsens stiftsbesök
 • Måndag den 1 oktober 2018: Kyrkostyrelse
 • Tisdag-fredag den 2-5 oktober 2018: Kyrkomötets session 1
 • Onsdag-måndag den 10 oktober-15 oktober 2018: Kyrkostyrelsens studieresa till Israel/Palestina
 • Onsdag den 17 oktober 2018: Samråd förvaltning prästlönetillgångar
 • Onsdag- torsdag den 17-18 oktober 2018: Arbetsutskott
 • Onsdag-torsdag den 24-25 oktober 2018: Domkapitelsöverläggning
 • Söndag den 18 november 2018: Kyrkostyrelse
 • Måndag-torsdag den 19-22 november 2018: Kyrkomötets session 2
 • Måndag den 26 november 2018: Arbetsutskott
 • Tisdag den 27 november 2018: Arbetsutskottet möter stiftsstyrelsernas presidier
 • Onsdag den 12 december 2018: Kyrkostyrelse

Sammanträdesplaner som PDF

Kyrkostyrelsens protokoll

Här kan du ta del av de beslut som fattats från 2013 och framåt. 
Äldre protokoll kan du beställa via epost.