Foto: Magnus Aronson

Kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen leder Svenska kyrkans nationella arbete när kyrkomötet inte är samlat. Den beslutar i övergripande frågor och företräder Svenska kyrkan i olika sammanhang.

Längre ner på sidan, under beskrivningen av kyrkostyrelsens uppdrag och arbete och om hur kyrkostyrelsen tillsätts, finns information om kyrkostyrelsens

Kyrkostyrelsen sköter det löpande arbetet

Kyrkostyrelsen är kyrkomötets beredande och verkställande organ. Det betyder att kyrkostyrelsen beslutar i löpande frågor som rör verksamhet, budget och andra gemensamma områden på nationell nivå.

Kyrkostyrelsen kan också lägga fram förslag i olika frågor genom skrivelser till kyrkomötet. Du kan läsa kyrkostyrelsens protokoll längre ned på sidan.

Representerar Svenska kyrkan

Ett av kyrkostyrelsens uppdrag är att företräda Svenska kyrkan i olika nationella och internationella sammanhang. Det kan vara i Sveriges kristna råd eller i ekumeniska möten och konferenser, såsom Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet, men också gentemot riksdag och regering och civila samhället.

Myndigheter och departement frågar ibland efter Svenska kyrkans syn på frågor som rör samhället. Då är det kyrkostyrelsen som har i uppdrag att skriva Svenska kyrkans remissvar.

Utredningar och rikskollekt

För att kunna fatta bra och välgrundade beslut, tillsätter kyrkostyrelsen utredningar när det behövs. När kyrkostyrelsen tar beslut i teologiska och ekumeniska frågor, samråder styrelsen med biskopsmötet.

Dessutom är det kyrkostyrelsen som bestämmer vilka rikskollekter som ska tas upp i gudstjänsterna.

Kyrkostyrelsen utses av kyrkomötet

Kyrkostyrelsen utses av kyrkomötet för en period på fyra år och har 14 ledamöter. Sammansättningen av ledamöter motsvarar mandatfördelningen av nomineringsgrupperna i kyrkomötet. Ärkebiskopen är självskriven ordförande.
Läs mer om kyrkostyrelsens ledamöter.

Det finns också 14 ersättare i kyrkostyrelsen och en av biskoparna är vald som ersättare för ärkebiskopen.

Kyrkostyrelsens ledamöter 2022–2025

Ordförande: ärkebiskop Martin Modéus
1:e vice ordförande: Wanja Lundby-Wedin (S), Stockholms stift 
2:e vice ordförande: Daniel Tisell (C), Göteborgs stift

 • Wanja Lundby-Wedin (S), Stockholms stift
 • Jesper Eneroth (S), Göteborgs stift
 • Lars Johnsson (S), Strängnäs stift
 • Margareta Winberg (S), Härnösands stift
 • Marie Johansson (S), Växjö stift
 • Erik Sjöstrand (POSK), Uppsala stift
 • Amanda Carlshamre (POSK), Stockholms stift
 • Nils Gårder (POSK), Lunds stift
 • Daniel Tisell (C), Göteborgs stift
 • Elisabeth Rydström (C), Stockholms stift
 • Olle Reichenberg (BA), Stockholms stift
 • Anna Sundberg (SD), Uppsala stift
 • Marjut Ervasti (ViSK), Stockholms stift
 • Berth Löndahl (FK), Lunds stift

 • Johan Dalman, ersätter ärkebiskopen
 • Sebastian Ekeroth Clausson (S), Skara stift
 • Sofija Lazić Pedersen (S), Lunds stift
 • Johannes Fransson (S), Karlstads stift
 • Yvonne Stålnacke (S), Luleå stift
 • Lisa Gerenmark (ÖKA), Skara stift
 • Marie Rydén Davoust (POSK), Strängnäs stift
 • Anders Brunnstedt (POSK), Västerås stift
 • Marja Sandin-Wester (MPSK), Stockholms stift
 • Håkan Widepalm (C), Göteborgs stift
 • Carin Jakobsson (C), Visby stift
 • Bengt Kjellgren (BA), Göteborgs stift
 • Ingvar Jonsson  (SD), Västerås stift
 • Linda Sjöö (ViSK), Lunds stift
 • Karl-Gunnar Svensson (KR), Göteborgs stift

Kontakta kyrkostyrelsen

Du kan enklast kontakta kyrkostyrelsen via mejl till kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Följande personer kan svara på frågor som rör kyrkostyrelsens arbete:

Samtliga nås via kyrkokansliets växel 018-16 95 00.

Kyrkostyrelsens yttranden