Kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen 2014-2017 fotograferad vid sitt sammanträde i september 2014.

Kyrkostyrelsen 2014-2017 fotograferad vid sitt sammanträde i september 2014. Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkostyrelsen är Svenska kyrkans högsta ansvariga organ när kyrkomötet inte är samlat. Kyrkostyrelsen beslutar i övergripande frågor på nationell nivå och företräder Svenska kyrkan.

Kyrkostyrelsens röst kommer till uttryck till exempel i remissvar, uttalanden och officiella kontakter.

I teologiska och ekumeniska frågor sker samråd med biskopsmötet. Andra vanliga ärenden hos kyrkostyrelsen rör kyrkorätt, information eller ekonomi. Det är till exempel kyrkostyrelsen som bestämmer vilka rikskollekter som ska tas upp.

Kyrkostyrelsen är kyrkomötets beredande och verkställande organ. Det betyder att kyrkostyrelsen kan lägga fram förslag i olika frågor genom skrivelser till kyrkomötet. Den ska också verkställa de uppdrag som kyrkomötet ger.
 
Kyrkostyrelsen utses av kyrkomötet
Kyrkostyrelsen utses av kyrkomötet för en period på fyra år och har 14 valda ledamöter. Ärkebiskopen är självskriven ordförande. Den finns också 14 ersättare samt en bland övriga biskopar utsedd ersättare för ärkebiskopen.

Ledamöter för mandatperioden 2014 - 2017 i menyn till vänster.

 

Kyrkostyrelsens e-post

Skapad: 2007-09-24 00:00:00
Kontakta kyrkostyrelsen på:
kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Sammanträdesplan ks 2015 beslut juni

Sammanträdesplan ks 2016 beslut 20150611

Sammanträdesplan ks 2017 beslut juni 2015

Protokoll 2002 - 2006

//