Tre män står utomhus. De har kamoflagefärgade kläder med varsin stola hängande ner äver axlarna. De håller i nattvardsbröd och vin.
Foto: Försvarsmakten

Militär själavård

Inom Försvarsmakten har alla rätt att utöva sin tro oavsett trostillhörighet. Den militära själavården utgår därför från den religiösa mångfald som finns i Sverige.

För dig som arbetar inom Försvarsmakten

Om du arbetar inom Försvarsmakten kan du få stöd genom samtal inför svåra uppdrag eller om du varit med om omskakande situationer. Den fältpastor du möter i samtalet lyssnar och hjälper dig reflektera kring etiska och moraliska frågeställningar, om du vill det. Man brukar kalla den här typen av samtal för militär själavård.

Själavård över religionsgränser

Även om fältpastorerna är medarbetare inom Svenska kyrkan sträcker sig den militära själavården över religionsgränserna. Är du inte kristen och vill samtala med en själavårdare inom en annan religion får du hjälp med den kontakten.


Försvarsmaktens webbplats hittar du kontaktuppgifter och kan läsa mer om militär själavård.