Foto: Alex Giacomini /Ikon

Tips för att vara en medmänniska

Att hitta rätt ord och möta en vän som oroar sig eller upplever sorg kan kännas svårt. Vad ska man säga? Hur ska man göra?

Alla känner nog av oro i sina liv. Om inte annat berörs vi av situationen i världen just nu. För en del kommer oron alldeles för nära och blir destruktiv. Här får du tips om hur du kan vara en stöttande medmänniska.

Bryt tystnaden

Ibland upplever människor som bär på oro och sorg att ingen hör av sig. Du kan bryta tystnaden genom att skicka brev, ringa eller chatta. Sms-kontakt är inte dumt. Då kan den andra personen svara när han eller hon orkar.

Orden är viktiga, men de är inte allt. Ibland drar vi oss för att kontakta någon som bär på något svårt, för vi vet inte vad vi ska säga. Tänk då på att de perfekta orden inte alltid är det viktigaste. Det viktigaste är att vi hör av oss.

Föreslå en promenad

Föreslå att ni ska ta en promenad. Kanske passar det inte just då, men fråga igen och igen. Ibland är det lättare att prata utomhus, när man gör något.

Det är inte alltid man måste prata heller. Ibland är det gott nog att gå bredvid varandra. Man kan också prata om helt vardagliga saker.

Sortera bland tankarna

Oro kan ta sig många uttryck och samtidigt upplevas som en enda stor klump i magtrakten.

Ibland hjälper det att sortera bland tankar och känslor. En del oro kanske handlar om framtiden, en del om det som hände och hur den senaste tiden blev. En del handlar om oro för sig själv och andra närstående.

Du kanske kan hjälpa den andra personen att sortera och lägga tankar och känslor där de hör hemma. Det kan vara skönt att få sätta ord på ”just nu är jag arg, inte bara ledsen” eller ”på natten blir sorgen till ångest”. Sorteringen kan göra det lättare att leva med de starka känslorna.

Att få sätta ord på det svåra, när någon annan lyssnar, kan vara en hjälp. Man behöver få berätta, om och om igen.

Hjälp till i vardagen

Ibland tar oron och sorgen över, och din vän kan behöva stöttning i vardagslivet. Beställ hem eller handla mat till din vän, eller varför inte hjälpa till att göra fint i trädgården?

Stötta tillsammans

Flera vänner kan hjälpas åt att hålla kontakten med den som sörjer eller känner oro. Starta en grupp på exempelvis sms eller en chattplattform. Gör ett telefonschema, där vännerna turas om att ringa upp.

Visa på hoppet

För att ta sig igenom en kris är det viktigt att se vad som faktiskt blir bättre. Prata om och visa på det. Kanske tända ett ljus, be en bön. Tala om ett ljust minne?

Ha tålamod

Ring och hör av dig igen, om det inte passade när du ringde senast. Det är bättre att du blir avvisad än att din vän upplever sig helt ensam.

Många människor har svårt för att ta emot hjälp, då kan det vara lättare att föreslå att man gör något tillsammans som man själv vill göra och som man vet att den andre tycker om. Även att be om hjälp kan vara bra.

Vi kan behöva ha tålamod för att lyssna på samma sak om och om igen. Då är det viktigt att inte avvisa personen utan snarare leda in på annat innan man avslutar.

Det är också viktigt att ha tålamod att vänta in en person, även om man själv ser en enkel lösning på ett svårt problem kan sådana råd leda till att man bryter det förtroende som man har fått.

Glöm inte barnen

Barnen vet mycket om det som sker i världen, men har inte samma livserfarenhet som vuxna. Det är viktigt att prata med barnen på deras villkor.

Rädda barnens webbplats finns stöd och råd för dig som är förälder eller som jobbar med barn. Här är några exempel: