Prata med oss

Till innehållet

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.


Rikskollekten är en landsomfattande insamling av pengar till en och samma mottagare. Rikskollekten kan gå till olika ändamål, som hjälporganisationer, delar inom Svenska kyrkan eller till kristna organisationer, exempelvis Sveriges kristna råd.

För de söndagar när det inte är rikskollekt beslutar stiften eller församlingarna själva om ändamål för kollekten.

Kriterier för rikskollekt

Kyrkostyrelsen har fastställt att minst två av nedanstående kriterier måste vara uppfyllda för att en organisation ska beviljas få rikskollekt. Det första av de fem kriterierna måste alltid vara uppfyllt.

Organisationen ska:

 • vara en del av Svenska kyrkans egen verksamhet eller verksamhet i vilken Svenska kyrkan är engagerad samt vara relevant och ge mervärde för hela Svenska kyrkan
 • främja arbete bland barn och unga
 • främja internationell diakoni och mission
 • främja diakonalt arbete
 • främja ekumeniskt arbete.

Dessutom ska en rikskollekt per år tilldelas Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS), enligt en överenskommelse från 1992 mellan Svenska kyrkan och  EFS.

Principer för rikskollekterna

Kyrkostyrelsen har även fastställt sex principer som är vägledande för kyrkostyrelsen vid omfördelningen av rikskollekterna.

 • Antalet rikskollekter per år ska maximalt vara 28
 • Delade rikskollekter ska undvikas
 • Rikskollekterna ska vara jämt fördelade över året
 • De traditionella insamlingsperioderna för Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet inramas av rikskollekter
 • Juldagen, påskdagen och pingstdagen bör förbehållas församlingskollekter
 • Det bör finnas en stabilitet och långsiktighet i den mottagande organisationens arbete.

Ansökan om rikskollekt

Det går att komma med förslag till kyrkostyrelsen på vart rikskollekten ska gå. Ansökan om rikskollekt för 2019 ska vara kyrkostyrelsen tillhanda före den 1 mars 2018.

Redovisa rikskollekt

Organisationen som beviljats rikskollekt fyller i redovisningen så snart rikskollekt tagits emot och skickar den till kyrkostyrelsen.

Blanketter för ansökan och redovisning finns här nedanför. Lägg över blanketterna på egen dator och fyll i dem där. Ifyllda blanketter kan sändas in via e-post till kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se eller med vanlig post till Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala.

 

Rikskollekter 2017

1 januari, Nyårsdagen

Tema: I Jesu namn

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete
Ladda ned kollektvädjan 
Kollektfilm julkampanjen: Låt fler få fylla fem "Moe Moe drömmer om att bli lärare" (youtube 1,05 min)

 

6 januari, Trettondedag jul

Tema: Guds härlighet i Kristus

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete (slut julkampanj)
Ladda ned kollektvädjan 
Julkampanjens kollektfilm (youtube 2:25 min)

 

8 januari, 1 söndagen efter trettondedagen

Tema: Jesu dop

 

15 januari, 2 söndagen efter trettondedagen

Tema: Livets källa

 

22 januari, 3 söndagen efter trettondedagen

Tema: Jesus skapar tro

Ändamål: Svenska Bibelsällskapet
Ladda ned kollektvädjan

 

29 januari, 4 söndagen efter trettondedagen

Tema: Jesus är vårt hopp

 

5 februari, Kyndelsmässodagen, (Jungfru Marie kyrkogångsdag)

Tema: Uppenbarelsens ljus

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga
Ladda ned kollektvädjan

 

12 februari, Septuagesima

Tema: Nåd och tjänst

 

19 februari, Sexagesima

Tema: Det levande ordet

 

26 februari, Fastlagssöndagen

Tema: Kärlekens väg

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete (start fastekampanj)

Ladda ned kollektvädjan

 

5 mars, 1 söndagen i fastan

Tema: Prövningens stund

Ändamål: Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS

Ladda ned kollektvädjan

 

12 mars, 2 söndagen i fastan

Tema: Den kämpande tron

 

19 mars, 3 söndagen i fastan

Tema: Kampen mot ondskan

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete

Ladda ned kollektvädjan

 

26 mars, Jungfru Marie bebådelsedag

Tema: Guds mäktiga verk

Ändamål: Sveriges kyrkosångsförbund ½, Svenska Kyrkans Unga ½
Ladda ned kollektvädjan 

 

2 april, 5 söndagen i fastan

Tema: Försonaren

 

9 april, Palmsöndagen

Tema: Vägen till korset

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete (slut fastekampanj)

Ladda ned kollektvädjan

 

14 april, Långfredagen

Tema: Korset

 

16 april, Påskdagen

Tema: Kristus är uppstånden

 

17 april, Annandag påsk

Tema: Möte med den uppståndne

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete

Ladda ned kollektvädjan 

 

23 april, 2 söndagen i påsktiden

Tema: Påskens vittnen

 

30 april, 3 söndagen i påsktiden

Tema: Den gode herden

Ändamål: Sveriges Kristna Råd
Ladda ned kollektvädjan

 

7 maj, 4 söndagen i påsktiden

Tema: Vägen till livet

 

14 maj, 5 söndagen i påsktiden

Tema: Att växa i tro

Ändamål: Salt, barn och unga i EFS ½, och Svenska Kyrkans Unga ½.

Ladda ned kollektvädjan

 

21 maj, Bönsöndagen

Tema: Bönen

 

25 maj, Kristi himmelsfärds dag

Tema: Herre över allting

 

28 maj, Söndagen före pingst

Tema: Hjälparen kommer

 

4 juni, Pingstdagen

Tema: Den heliga Anden

 

11 juni, Heliga trefaldighets dag, (missionsdagen).

Tema: Gud - Fader, Son och Ande

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete
Ladda ned kollektvädjan

 

18 juni, 1 söndagen efter trefaldighet

Tema: Vårt dop

 

24 juni, Midsommardagen

Tema: Skapelsen

 

25 juni, Den helige Johannes döparens dag

Tema: Den Högstes profet

 

2 juli, 3 söndagen efter trefaldighet

Tema: Förlorad och återfunnen

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete 
Ladda ned kollektvädjan

 

9 juli, 4 söndagen efter trefaldighet

Tema: Att inte döma

 

16 juli, Apostladagen

Tema: Sänd mig

 

23 juli, 6 söndagen efter trefaldighet

Tema: Efterföljelse

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet
Ladda ned kollektvädjan

 

30 juli, Kristi förklarings dag

Tema: Jesus förhärligad

 

6 augusti, 8 söndagen efter trefaldighet

Tema: Andlig klarsyn

 

13 augusti, 9 söndagen efter trefaldighet

Tema: Goda förvaltare

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete
Ladda ned kollektvädjan

 

20 augusti, 10 söndagen efter trefaldighet

Tema: Nådens gåvor

 

27 augusti, 11 söndagen efter trefaldighet

Tema: Tro och liv

Ändamål: Hela Människan

Ladda ned kollektvädjan

 

3 september, 12 söndagen efter trefaldighet

Tema: Friheten i Kristus

 

10 september, 13 söndagen efter trefaldighet

Tema: Medmänniskan

Ändamål: Diakoniinstitutionerna 
Ladda ned kollektvädjan

 

17 september, 14 söndagen efter trefaldighet

Tema: Enheten i Kristus

Ändamål: Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen (KEK) 
Ladda ned kollektvädjan 

 

24 september, 15 söndagen efter trefaldighet

Tema: Ett är nödvändigt

 

1 oktober, Den helige Mikaels dag

Tema: Änglarna

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)
Ladda ned kollektvädjan för Svenska kyrkan i utlandet Mikaeli (pdf)

 

8 oktober, Tacksägelsedagen

Tema: Lovsång

Ändamål: Sveriges Kyrkosångsförbund
Ladda ned kollektvädjan 

 

15 oktober, 18 söndagen efter trefaldighet

Tema: Att lyssna i tro

 

22 oktober, 19 söndagen efter trefaldighet

Tema: Trons kraft

Ändamål: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Ladda ned kollektvädjan 

 

29 oktober, 20 söndagen efter trefaldighet

Tema: Att leva tillsammans

 

4 november, Alla helgons dag

Tema: Helgonen

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)
Ladda ned kollektvädjan för Svenska kyrkan i utlandet på Alla helgons dag (pdf)

 

5 november, Söndagen efter alla helgons dag, (alla själars dag).

Tema: Vårt evighetshopp

 

12 november, 22 söndagen efter trefaldighet

Tema: Frälsningen

 

19 november, Söndagen före domssöndagen

Tema: Vaksamhet och väntan

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete
Ladda ned kollektvädjan 

 

26 november, Domsöndagen

Tema: Kristi återkomst

 

3 december, 1 söndagen i advent

Tema: Ett nådens år

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete (start julkampanj) 
Ladda ned kollektvädjan 

 

10 december, 2 söndagen i advent

Tema: Guds rike är nära

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga
Ladda ned kollektvädjan 

 

17 december, 3 söndagen i advent

Tema: Bana väg för Herren

 

24 december, 4 söndagen i advent

Tema: Herrens moder

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete
Ladda ned kollektvädjan

 

25 december, Juldagen

Tema: Jesu födelse

 

26 december, Annandag jul, (den helige Stefanos dag).

Tema: Martyrerna

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete
Ladda ned kollektvädjan

 

31 december, Söndagen efter jul

Tema: Guds barn

 

Trettondag jul 2018
Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete
Ladda ned kollektvädjan