Prata med oss

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.


Rikskollekt till olika ändamål

Rikskollekten är en landsomfattande insamling av pengar till en och samma mottagare. Rikskollekten kan gå till olika ändamål, som hjälporganisationer, delar inom Svenska kyrkan eller till kristna organisationer, exempelvis Sveriges kristna råd.

För de söndagar när det inte är rikskollekt beslutar stiften eller församlingarna själva om ändamål för kollekten.

Kriterier för rikskollekt

Kyrkostyrelsen har fastställt att minst två av nedanstående kriterier måste vara uppfyllda för att en organisation ska beviljas få rikskollekt. Det första av de fem kriterierna måste alltid vara uppfyllt.

Organisationen ska:

 • vara en del av Svenska kyrkans egen verksamhet eller verksamhet i vilken Svenska kyrkan är engagerad samt vara relevant och ge mervärde för hela Svenska kyrkan
 • främja arbete bland barn och unga
 • främja internationell diakoni och mission
 • främja diakonalt arbete
 • främja ekumeniskt arbete.

Dessutom ska en rikskollekt per år tilldelasEvangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS), enligt en överenskommelse från 1992 mellan Svenska kyrkan och EFS.

Principer för rikskollekterna

Kyrkostyrelsen har även fastställt sex principer som är vägledande för kyrkostyrelsen vid omfördelningen av rikskollekterna.

 • Antalet rikskollekter per år ska maximalt vara 28
 • Delade rikskollekter ska undvikas
 • Rikskollekterna ska vara jämt fördelade över året
 • De traditionella insamlingsperioderna för Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet inramas av rikskollekter
 • Juldagen, påskdagen och pingstdagen bör förbehållas församlingskollekter
 • Det bör finnas en stabilitet och långsiktighet i den mottagande organisationens arbete.

Ansökan om rikskollekt

Det går att komma med förslag till kyrkostyrelsen på vart rikskollekten ska gå. Ansökan om rikskollekt för 2019 ska vara kyrkostyrelsen tillhanda före den 1 mars 2018.

Redovisa rikskollekt

Organisationen som beviljats rikskollekt fyller i redovisningen så snart rikskollekt tagits emot och skickar den till kyrkostyrelsen.

Blanketter för ansökan och redovisning finns här nedanför. Lägg över blanketterna på egen dator och fyll i dem där. Ifyllda blanketter kan sändas in via e-post till kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se eller med vanlig post till Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala.

Rikskollekter 2018

6 januari - trettondedag jul

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete
Ladda hem kollektvädjan

21 januari - tredje söndagen efter trettondagen

Ändamål: Svenska Bibelsällskapet
Ladda hem kollektvädjan

28 januari - fjärde söndagen efter trettondagen

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga
Ladda hem kollektvädjan

11 februari - fastlagssöndagen

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete
Ladda hem kollektvädjan

25 februari - andra söndagen i fastan

Ändamål: Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)
Ladda hem kollektvädjan

EFSPLAY finns en kort fillm som presenterar EFS arbete närmare.

4 mars - tredje söndagen i fastan

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete
Ladda hem kollektvädjan

18 mars - Jungfru Marie bebådelsedag

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga 50 %, Sveriges Kyrkosångsförbund 50 %
Ladda hem kollektvädjan

25 mars - palmsöndagen

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete
Ladda hem kollektvädjan

2 april - annandag påsk

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete

22 april - fjärde söndagen i påsktiden

Ändamål: Sveriges Kristna Råd

10 maj - Kristi himmelsfärds dag

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga 50 %, Salt, barn och unga i EFS 50 %

27 maj - Heliga Trefaldighets dag (missionsdagen)

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete

17 juni - tredje söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete

1 juli - Apostladagen

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete

22 juli - åttonde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet

12 augusti - elfte söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete

26 augusti - trettonde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Diakoniinstitutionerna

2 september - fjortonde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Ekumeniskt arbete, kyrkornas världsråd

23 september - sjuttonde söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Hela Människan

30 september - Den helige Mikaels dag

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet

14 oktober - Tacksägelsedagen

Ändamål: Sveriges Kyrkosångsförbund

21 oktober - tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

Ändamål: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

3 november - Alla helgons dag

Ändamål: Svenska kyrkan i utlandet

18 november - söndagen före domssöndagen

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete

2 december - första söndagen i advent

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete

16 december - tredje söndagen i advent

Ändamål: Svenska Kyrkans Unga

26 december - Annandag jul (den helige Stefanos dag)

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete

30 december - söndagen efter jul

Ändamål: Svenska kyrkans internationella arbete