Foto: Saint Joseph’s University

Guds vägar - judendom och kristendom

Guds vägar - judendom och kristendom antogs ursprungligen av Kyrkomötet 2001. Det är ett samtalsdokument som tar avstånd från tankemodeller inom kristen tradition som kan tolkas som antisemitism eller förakt för det judiska folket och försvarar dess rätt till sin historia, sin tro och sina seder. Sedan 2023 finns en utökad utgåva med förord av ärkebiskop Martin Modéus, illustrationer och tips på resurser och fördjupning.

Dokumentet Guds vägar behandlar förhållandet mellan kyrkan och det judiska folket. Det syftar dels till att bidra med några grundläggande reflektioner utifrån många år av dialog mellan företrädare för Svenska kyrkan och judendomen, dels till att ange utgångspunkter för Svenska kyrkans fortsatta bearbetning av sin egen tro, bekännelse och lära utifrån detta perspektiv.

Guds vägar ger också uttryck för att alla religioner djupast sett rymmer ”något hemlighetsfullt, vars innersta väsen ingen kan utröna… När stolthet över den egna traditionen kombineras med ödmjukhet inför både det egna och andras arv, kan ett verkligt samtal börja”.Dokumentet vill stimulera sådana samtal – inom Svenska kyrkan, ekumeniskt och interreligiöst.

Ladda ned Guds vägar - judendom och kristendom, ett samtalsdokument (pdf, 32 sidor)

På engelska: The ways of God Judaism and Christianity (pdf, 12 pages)