Guds vägar - ett inomkyrkligt samtalsdokument

Guds vägar - judendom och kristendom, antogs av Kyrkomötet 2001. Det är ett samtalsdokument som vill ta avstånd från tankemodeller inom kristen tradition som utnyttjats till att legitimera övergrepp mot det judiska folket.

Dokumentet Guds vägar behandlar förhållandet mellan kyrkan och det judiska folket. Det syftar dels till att bidra med några grundläggande reflektioner utifrån många år av dialog mellan företrädare för Svenska kyrkan och judendomen, dels till att ange utgångspunkter för Svenska kyrkans fortsatta bearbetning av sin egen tro, bekännelse och lära utifrån detta perspektiv.

Tar avstånd från antisemitism

Med begreppen ”det judiska folket” respektive ”judendomen” åsyftas inte i första hand historiska fenomen utan främst ett samtida folk och detta folks tro: de miljontals nu levande människor, vilka talar om sig själva som ”judar” och de traditioner – bibliska, teologiska, etiska, rituella, historiska, politiska – som utgör kärnan i judarnas religiösa och etniska identitet.