Ärkebiskopens vapensköld

Alla biskopar och ärkebiskopen har vapensköldar. Här ser du ärkebiskop Martin Modéus vapensköld och valspråk.

En vapensköld med valspråket Levande tillsammans med Kristus.

I mitten av ärkebiskopens vapen finns fyra fält, varav två innehåller Uppsala ärkestifts korsvapen. Korsvapnet har ett kors av guld på röd bakgrund. Det är känt att det har använts sedan det var ärkebiskop Nils Allessons sigill år 1296.

De andra två fälten innehåller Martin Modéus personliga vapnet, med ett lejon och ett lamm. 

– Lammet är ett uråldrigt tecken för Kristus, och det påminner mig också om min hemförsamling, Sofia, i Jönköping, som har lammet med segerfanan som sin symbol. Lejonet är för mig ett tecken för mod, något en biskop alltid behöver, berättar Martin Modéus. 

– Tillsammans associerar de till paradisvisionen i Jesajas kapitel 11 där rovdjur och tamdjur ligger ned tillsammans i fred. I skölden står lejonet och lammet upp som en påminnelse om att vi ännu inte är där. Både strid och frid finns i våra liv. 

Att skölden är uppdelad i fyra delar påminner om behovet av broar och biskopens uppgift att vara brobyggare mellan människor och grupper.

En kräkla och en korsstav bakom skölden

Skölden är placerad ovanför en kräkla (biskopens stav) och en korsstav. Alla biskopar har en kräkla bakom skölden, men endast ärkebiskopen har en korsstav.

Texten på skölden är Martin Modéus valspråk, Levande tillsammans med Kristus, hämtat ur Efesierbrevet 2:5

Vapen i Svenska kyrkan