Foto: Kyrkornas Världsråd

Kyrkornas världsråds generalförsamling 2022

Den 31 augusti-8 september 2022 genomfördes Kyrkornas världsråds elfte generalförsamling i Karlsruhe, Tyskland. Svenska kyrkan deltog med en delegation ledd av Ärkebiskop Antje Jackelén. På denna sida finns samlad information från mötet.

Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning

Temat för generalförsamlingen var Christ’s love moves the world to reconciliation and unity som översatt till svenska blir Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning. Det är också Kyrkornas världsråds tematik fram till nästa generalförsamling år 2030.

Läs mer i temaskriften som Kyrkornas världsråd sammanställt.

Nyheter från Kyrkornas världsråds generalförsamling

Generalförsamlingens antagna uttalanden och budskap

Under generalförsamlingen i Karlsruhe har delegaterna diskuterat och arbetat fram ett antal gemensamma uttalanden i aktuella frågor och ett enhetsuttalande. Därtill finns ett så kallat 'Message' – budskap – för samtliga medlemskyrkor att ta med sig hem.

Celina Falk: "Det internationella arbetet och ekumenik har alltid varit hjärtefrågor för mig"

Celina Falk från Luleå valdes under generalförsamlingen i Karlsruhe in till en andra period i Kyrkornas världsråds centralkommitté. Här får du veta mer om hennes engagemang och vad uppdraget innebär.

Världens kyrkor enades om vägen vidare

Kyrkornas världsråds elfte generalförsamling, som pågått i Karlsruhe i Tyskland avslutades i dag. 4000 deltagare från hela världen har under nio intensiva dagar samlats till bön, gudstjänst och för att ta beslut om inriktningen på kyrkornas arbete under de kommande åren.

Ärkebiskop Antje Jackelén delar med sig från generalförsamlingen

Ärkebiskop Antje Jackelén var Svenska kyrkans delegationsledare under generalförsamlingen i Karlsruhe. Här har vi samlat hennes videohälsingar under veckan.

De tar plats i ledningen för Kyrkornas världsråd

Svenska kyrkans delegater Julia Rensberg och Celina Falk valdes i dag in i centralkommittén för Kyrkornas världsråd. Det skedde under den pågående generalförsamlingen i Karlsruhe, Tyskland. Julia Rensberg kommer som representant för Svenska kyrkan att särskilt driva ursprungsbefolkningars frågor.

Röster från vänner på plats

Eftersom Kyrkornas världsråds generalförsamling bara äger bara rum vart åttonde år är det en speciell tid för möten och kära återseenden. På konferensområdet pågår ett ständigt folkmyller. Här har vi samlat några röster och reflektioner.

Ärkebiskop emeritus Anders Wejryd leder samtal om mänsklig sexualitet

En av de många programpunkterna under Kyrkornas världsråds generalförsamling är de så kallade ekumeniska konversationerna. Ärkebiskop emeritus Anders Wejryd är medarrangör till en på temat mänsklig sexualitet, som bygger på att nylanserat material.

Den barmhärtige samariern

Fredagens undertema på generalförsamlingen var Europa. Utifrån Lukasevangeliets berättelse om den barmhärtige samariern uppmärksammades särskilt kriget i Ukraina.

Syftet med Guds kärlek för hela skapelsen – enhet och försoning

Under torsdagen var generalförsamlingens undertema "Syftet med Guds kärlek för hela skapelsen – försoning och enhet". Idag inleds även det ekumeniska initiativet Skapelsetid.

Kyrkornas världsråds generalförsamling invigd

Under onsdagen invigdes Kyrkornas världsråds elfte generalförsamling. Spänningen och glädjen låg tät i luften när omkring 4000 personer anlände till konferensområdet. Dagen innehöll flera anföranden och även ett föredrag av Tysklands förbundspresident.

Generalförsamlingens innehåll och syfte

Kyrkornas världsråd (KV) och dess generalförsamlings yttersta syfte är att bidra till enhet för världens och skapelsens skull. Generalförsamlingen är det enda tillfället då alla Kyrkornas världsråds medlemskyrkor och associerade organisationer samlas samtidigt för att fira gudstjänst och be, utvärdera det arbete som gjorts och sätta riktningen för de kommande åtta åren.

En hand sträcker upp ett orangekort i luften.
I generalförsamlingen röstar medlemmarna med färgkodade kort enligt en konsensusmodell, där orange motsvarar bifall. Foto: Marcelo Schneider/WCC

Generalförsamlingens beslut bygger på en konsensusmodell där målsättningen är att samtliga medlemskyrkor ställer sig bakom dem. Det ska alltid ses som en framgång när så många medlemmar, från olika traditioner och kontexter, kan komma samma och omfamna en gemensam inriktning i ord och handling.  

Läs mer på KV:s hemsida (engelska).

Om Kyrkornas världsråd

Kyrkornas världsråd (KV) bildades 1948 och utgör med sina cirka 350 medlemskyrkor världens största ekumeniska sammanslutning. En stor del av de protestantiska kyrkorna och de flesta ortodoxa kyrkorna är medlemmar. Romersk-katolska kyrkan är inte formell medlem men sänder representanter till organisationens möten och deltar fullt ut i väsentliga delar av KV:s verksamhet. 

Generalförsamlingen är Kyrkornas världsråds högsta beslutande organ, som normalt möts vart åttonde år på olika platser i världen. KV:s vision är att leva ut trohet till Jesus Kristus genom kristen enhet. För medlemskyrkorna är KV en unik gemenskap och samlingsplats för reflektion och dialog, att fira gudstjänst och arbeta tillsammans. Kyrkorna kan också utmana och stödja varandra, uppmärksamma hot mot mänskligheten och uppmuntra till att värna om skapelsen och dess invånare.

KV har inget huvudkontor eftersom organisationen är och styrs av sina medlemmar. Det administrativa centret ligger i Genève, Schweiz.

Alla nyheter från Kyrkornas världsråds generalförsamling

Celina Falk: "Det internationella arbetet och ekumenik har alltid varit hjärtefrågor för mig"

Publicerad:

Celina Falk från Luleå valdes under generalförsamlingen i Karlsruhe in till en andra period i Kyrkornas världsråds centralkommitté. Här får du veta mer om hennes engagemang och vad uppdraget innebär.

Generalförsamlingens antagna uttalanden och budskap

Publicerad:

Under generalförsamlingen i Karlsruhe har delegaterna diskuterat och arbetat fram ett antal gemensamma uttalanden i aktuella frågor och ett enhetsuttalande. Därtill finns ett så kallat 'Message' – budskap – för samtliga medlemskyrkor att ta med sig hem.

Ärkebiskop Antje Jackelén delar med sig från generalförsamlingen

Publicerad:

Ärkebiskop Antje Jackelén var Svenska kyrkans delegationsledare under generalförsamlingen i Karlsruhe. Här har vi samlat hennes videohälsingar under veckan.

Världens kyrkor enades om vägen vidare

Publicerad:

Kyrkornas världsråds elfte generalförsamling, som pågått i Karlsruhe i Tyskland avslutades i dag. 4000 deltagare från hela världen har under nio intensiva dagar samlats till bön, gudstjänst och för att ta beslut om inriktningen på kyrkornas arbete under de kommande åren.

Ärkebiskop emeritus Anders Wejryd leder samtal om mänsklig sexualitet

Publicerad:

En av de många programpunkterna under Kyrkornas världsråds generalförsamling är de så kallade ekumeniska konversationerna. Här samlas delegaterna för mer djupgående samtal kring ett antal ämnen. Ärkebiskop emeritus Anders Wejryd är medarrangör till en på temat mänsklig sexualitet, som bygger på att nylanserat material.