Film som livstolkning

Film utgör en viktig del av samtidskulturen. Den tar upp frågor om hur det är att vara människa och hur vi orienterar oss i tillvaron. Svenska kyrkan deltar i samtalet om vår tids livsfrågor genom filmpriser, medverkan på filmfestivaler, och genom filmarbete i församlingarna.

Film som utgångspunkt för diskussioner om existentiella frågor

Film är en konstform som berör och ofta ger en stark upplevelse och inlevelse i andra människor liv.

I Svenska kyrkans arbete med både konfirmander och andra grupper används film som utgångspunkt för diskussioner om existentiella frågor. Tala film - tala liv är en metod som också berikar allt filmstudium.

Filmpriser och seminarier

Sedan många år medverkar Svenska kyrkan i Göteborg International Film Festival med arrangemang av seminarier om existentiella frågor och utdelning av filmpris. 

Filmpriset ska uppmuntra produktion av film som har en hög konstnärlig kvalitet och som tar upp angelägna ämnen. Svenska kyrkan har också ett ungdomsfilmpris som varje år delas ut under Barn och ungdomsfilmfestivalen i Malmö.

Som samverkanspartner sker även medverkan i andra filmseminarier och filmfestivaler, och i det internationella ekumeniska nätverket INTERFILM, som delar ut ekumeniska filmpriser på filmfestivaler runtom i Europa och i Kanada.

Uppställd filmkamera i förgrunden, två män som jobbar på en bärbar dator i bakgrunden.

Svenska kyrkans filmpris

Varje år delar Svenska kyrkan ut ett pris på 50 000 kronor till en film som håller hög konstnärlig kvalitet, och som på olika sätt lyfter fram existentiella och sociala frågor.

Scen från Microbe & Gasoline

Svenska kyrkans ungdomsfilmpris

Sedan 2007 delar Svenska kyrkan ut ett ungdomsfilmpris på 100 000 kronor till film som speglar frågor som är aktuella bland ungdomar idag.

En filmkamera som spelar in. I kamerans display syns en man som står på en scen och talar.

Internationellt filmarbete

Genom det ekumeniska nätverket Interfilm deltar Svenska kyrkan i ett internationellt arbete kring kyrka och film. Det sker genom medverkan i ekumeniska juryer och seminarier runt om i Europa.