Film som livstolkning

Film utgör en viktig del av samtidskulturen. Den tar upp frågor om hur det är att vara människa och hur vi orienterar oss i tillvaron. Svenska kyrkan deltar i samtalet om vår tids livsfrågor genom filmpriser, medverkan på filmfestivaler, och genom filmarbete i församlingarna.

Film som utgångspunkt för diskussioner om existentiella frågor

Film är en konstform som berör och ofta ger en stark upplevelse och inlevelse i andra människor liv.

I Svenska kyrkans arbete med både konfirmander och andra grupper används film som utgångspunkt för diskussioner om existentiella frågor. Tala film - tala liv är en metod som också berikar allt filmstudium.

Filmpriser och seminarier

Sedan många år medverkar Svenska kyrkan i Göteborg International Film Festival med arrangemang av seminarier om existentiella frågor och utdelning av filmpris. 

Filmpriset ska uppmuntra produktion av film som har en hög konstnärlig kvalitet och som tar upp angelägna ämnen. Svenska kyrkan har också ett ungdomsfilmpris som varje år delas ut under Barn och ungdomsfilmfestivalen i Malmö.

Som samverkanspartner sker även medverkan i andra filmseminarier och filmfestivaler, och i det internationella ekumeniska nätverket INTERFILM, som delar ut ekumeniska filmpriser på filmfestivaler runtom i Europa och i Kanada.