Kyrkorättsnämnden

Nämndens uppdrag är att granska och yttra sig över förslag till ändringar i kyrkoordningen eller andra bestämmelser som beslutas av kyrkomötet.

Kyrkorättsnämnden består av nio ledamöter, varav fem ledamöter av kyrkomötet.

Tre ledamöter ska ha avlagt juridisk kandidatexamen eller juristexamen och ha dokumenterad erfarenhet inom det kyrkorättsliga området och samtidigt inte vara ledamöter av kyrkomötet.

En ledamot ska vara en av Svenska kyrkans biskopar.

Kyrkomötet väljer ordförande och vice ordförande bland de ledamöter som sitter i kyrkomötet.

Ledamöter:

Britas Lennart Eriksson, ordförande

Stig Eriksson, vice ordförande

Mattias Benke

Manilla Bergström

Bengt Kjellgren

Anna-Lena Järvstrand

Charlotta Lind

Mats Törnered

Eva Nordung Byström, biskop