Kyrkorättsnämnden

Nämndens uppdrag är att granska och yttra sig över förslag till ändringar i kyrkoordningen eller andra bestämmelser som beslutas av kyrkomötet.

Kyrkorättsnämnden består av nio ledamöter, varav fem ledamöter av kyrkomötet.

Tre ledamöter ska ha avlagt juridisk kandidatexamen eller juristexamen och ha dokumenterad erfarenhet inom det kyrkorättsliga området och samtidigt inte vara ledamöter av kyrkomötet.

En ledamot ska vara en av Svenska kyrkans biskopar.

Kyrkomötet väljer ordförande och vice ordförande bland de ledamöter som sitter i kyrkomötet.

Ledamöter

  • Roberth Krantz, ordförande
  • Margareta Adersson vice ordförande
  • Mattias Benke
  • Sten Janson
  • Margareta Nisser-Larsson
  • Anna-Lena Järvstrand
  • Charlotta Lind
  • Mats Törnered
  • Susanne Rappmann, biskop