Två flickor sitter och läser bibeln.
Foto: Magnus Aronson

Finska

Välkommen till den sverigefinska församlingsgemenskapen på svenska.

Finskspråkigt i Svenska kyrkan

Finska är hjärtats språk för många församlingsbor i Svenska kyrkan. Gemenskap på modersmålet är en stor tillgång och trygghet i vardag och fest. Sedan 1500-talet har det finska språket använts i församlingslivet i vår kyrka. Verksamhet på finska finns över hela landet.

I alla stift finns präster eller diakoner som talar finska. De hjälper dig att få information om dop, konfirmation, bröllop, och begravning, och finns till hands när livet känns svårt och du vill prata med någon.

Många församlingar har mötesplatser på finska, allt från söndagens gudstjänster till körsång och barnmusiklek. 

Vill du vara med i kyrkans finskspråkiga verksamhet? Vänd dig till din hemförsamling för mer information, eller klicka på länken nedan för att komma till listan med sverigefinsk verksamhet.

Sverigefinskt i Svenska kyrkan

  • Finska är ett nationellt minoritetsspråk i Sverige sedan år 2000.
  • Ungefär 730 000 personer i Sverige har finsk bakgrund.
  • Det sverigefinska arbetet är integrerat i många av Svenska kyrkans församlingar.
  • Omkring 150 personer är anställda i Svenska kyrkan för att arbeta med sverigefinskt församlingsarbete.
  • Den svenska psalmboken finns översatt till finska.

Sverigefinska telefonjouren

Om du behöver samtala om din livssituation på finska erbjuder Svenska kyrkan dig själavård på finska genom Sverigefinska telefonjouren, som nås via telefon, chatt och digitalt brev.

Du behöver inte säga ditt namn när du kontaktar oss. Du bestämmer samtalsämnet och om du vill, kan du också be om förbön.

Du får prata med en medmänniska som har tystnadsplikt. Jourmedarbetaren har fått utbildning till uppgiften och är antingen ideell eller medarbetare i Svenska kyrkan.

SYNPUNKTER PÅ TJÄNSTEN SVERIGEFINSKA TELEFONJOUREN

Har du varit i kontakt med Sverigefinska telefonjouren och har synpunkter på tjänsten? I så fall är du välkommen att kontakta oss via mejl.