Foto: Magnus Aronson /Ikon

Finska

Välkommen till den sverigefinska församlingsgemenskapen på svenska.

Finska är hjärtats språk för många församlingsbor i Svenska kyrkan. Gemenskap på modersmålet är en stor tillgång och trygghet i vardag och fest.

De stupades dag minns också de svenska frivilliga

Den 16 maj är De stupades dag. Dagen firas till minne av de stupade i Finlands inbördes-, vinter- och fortsättningskrigen. Även svenska frivilliga deltog i finska vinterkriget 1939-1940.

Kaatuneiden muistomerkki Tukholmassa.
Minnesmärke i Stockholms finska församling. Foto: Birgitta Forsman

I Stockholms finska församling firas dagen med gudstjänst och kransnedläggning vid minnesmärket.

Medverkande: Finlands ambassadör Liisa Talonpoika, Svenska Finlands frivilligas minnesförening Eric Björklund, Finlands försvarsattaché Joakim Salonen, krigsveteranen Kurt Antskog, kyrkoherde Martti Paananen, kyrkomusiker Merja Aapro och organist Birgitta Forsman.

Välkommen att fira finska Mors dag 9 maj

Finska morsdag firas andra söndagen i maj. I många församlingar är det också ett kyrkligt firande. I år sker firandet digitalt.
Du är varmt välkommen!

Musikandakt från Järfälla

Ta del av firande digitalt och musikandakten som spelats in i Maria kyrka i Järfälla.
Präst: Omar Ud-Din
Musiker: Hannele Iivonen, Lauri Antila, Max Åhman, Erik Iivonen

suomenkielisille sivuille

Täältä löydät tietoa Ruotsin kirkosta suomeksi.

Finskspråkigt i Svenska kyrkan

Sedan 1500-talet har det finska språket använts i församlingslivet i vår kyrka. Verksamhet på finska finns över hela landet.

I alla stift finns präster eller diakoner som talar finska. De hjälper dig att få information om dop, konfirmation, bröllop, och begravning, och finns till hands när livet känns svårt och du vill prata med någon.

Många församlingar har mötesplatser på finska, allt från söndagens gudstjänster till körsång och barnmusiklek. 

Vill du vara med i kyrkans finskspråkiga verksamhet? Vänd dig till din hemförsamling för mer information.

HIMMELI

Himmeli är Svenska kyrkans sverigefinska magasin. Himmeli är tvåspråkig. Välkommen att öppna ett fönster till det sverigefinska församlingslivet och bekanta dig med sverigefinnar i olika åldrar och livssituationer.

Länk till tidningen HIMMELI

Sverigefinskt i Svenska kyrkan

  • Finska är ett nationellt minoritetsspråk i Sverige sedan år 2000.
  • Ungefär 700 000 personer i Sverige har finsk bakgrund.
  • Det sverigefinska arbetet är integrerat i många av Svenska kyrkans församlingar.
  • Omkring 150 personer är anställda i Svenska kyrkan för att arbeta med sverigefinskt församlingsarbete.
  • Den svenska psalmboken finns översatt till finska.

Sverigefinska telefonjouren

Om du behöver samtala om din livssituation på finska erbjuder Svenska kyrkan dig finskspråkig själavård via Sverigefinska telefonjouren, Palveleva puhelin. Jouren har  öppet alla dagar 21.00 - 24.00.