Prata med oss

Finska

Finska är hjärtats språk för många församlingsbor i Svenska kyrkan. Gemenskap på modersmålet är en stor tillgång och trygghet i vardag och fest. Välkommen med i den sverigefinska församlingsgemenskapen.

FINLAND 100 ÅR!

Den 6/12 fyller Finland 100 år som självständig stat. Detta firas stort så väl i Finland som bland utlandsfinnarna runt om i världen. Temat för Finlands 100-årsfirande är Tillsammans. Tillsammans kan vi skapa nytt, försvara det som är viktigt och ändra vår värld till en bättre plats att leva i.

I Sverige bor det över 700 000 sverigefinländare och finskan är ett levande språk i Svenska kyrkan. På onsdagen kommer det att firas jubileumsgudstjänster på många håll i landet och tändas blåvita ljus dagen till ära.

De vackraste finska julsångerna 2017

Vi önskar er en välsignad jul med de vackraste julsångerna på finska 2017. Listan här nedanför hör ihop med sånghäftet med samma namn som går att beställa i Svenska kyrkans webbshop. Många församlingar firar gudstjänster också på finska. Välkommen!

Listan är skapad av Anne Simonsson som är finskspråkig präst i Svenska kyrkan.

Om du vill kan du läsa mer om "Vackraste julsångerna" och Svenska kyrkans julkampanj på intranätet (du behöver inte logga in).

Finskspråkigt i Svenska kyrkan

Sedan 1500-talet har det finska språket använts i församlingslivet i vår kyrka. Verksamhet på finska finns över hela landet.

I alla stift finns präster eller diakoner som talar finska. De hjälper dig att få information om dop, konfirmation, bröllop, och begravning, och finns till hands när livet känns svårt och du vill prata med någon.

Många församlingar har mötesplatser på finska, allt från söndagens gudstjänster till körsång och barnmusiklek. 

Vill du vara med i kyrkans finskspråkiga verksamhet? Vänd dig till din hemförsamling för mer information.

Sverigefinska kyrkodagar 2017

Reformationsårets stora evenemang på finska. Konserter, teater, gudstjänstfirande, möten och intressanta gäster. Program för alla åldrar. Välkommen till Göteborg! Klicka på bilden för mer information.

22-24 september 2017 ägde Sverigefinska kyrkodagar rum i Göteborg.

En kort resumé från Sverigefinska kyrkodagar hittar du här.

Himmeli är Svenska kyrkans sverigefinska magasin. Den är gratis och går att beställa eller ladda ned. Klicka på bilden.

Sverigefinskt i Svenska kyrkan

  • Finska är ett nationellt minoritetsspråk i Sverige sedan år 2000.
  • Ungefär 700 000 personer i Sverige har finsk bakgrund.
  • Det sverigefinska arbetet är integrerat i många av Svenska kyrkans församlingar.
  • Omkring 150 personer är anställda i Svenska kyrkan för att arbeta med sverigefinskt församlingsarbete.
  • Den svenska psalmboken finns översatt till finska.
Finskspråkig telefonjour