Närbild på foten av någon iklädd vit kåpa och brandgula skor med blåa snören.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Rippiluku - konfirmašuuni

Rippikoulutus on yks tarjous sulle, joka olet elämän uutelias ja haluat tietää enemän kristinuskosta ja mitä se saattaa merkitä sulle.

Kelle?

Ruottin kirkko lähättää kuttun rippilukhuun kaikile 14-ikäsille. Sielä oon maholisuus oppia enämpi ittestä ja kristilisestä uskosta.Täyetki saattava ilmottaa ittensä rippilukhuun. Lissää tietoa rippiluusta nuorile ja täysile sie löyät Sinun seurakunta. Jos sie halvat rippiluun meänkielelä eli kahela kielelä ota yhtheyttä sinun seurakunthaan sinun toivomuksista.

Rippiluku lopetethaan konfirmašuunijuhlala. Sana ”rippi” merkittee ehtoolinen ja konfirmašuuni oon vahvistus. Konfirmašuunissa seurakunta rukkoilee rippilukulaisten eestä ja rippilukulainen itte saapii vastata siihen kuthuun jonka se sai jo kastheessa: kuttu ette ellää kristittynnä, lähelä Jumalaa.

Sie saatat olla myötä rippiluussa vaikka sie et ole kastettu. Kastheen saattaa tehä rippiluunaikana.

Kunkas?

Seurakunnila oon monta erityyppistä rippilukua. Sie saatat käyä rippiluussa kerran viikossa eli pyhänaikana kerran kuukauessa lukuvuen aikana. Vaihtoehto oon ette ilmottaa ittensä rippilukuleihriin, missä sulla paitti rippiluku oon muita aktiviteettiä, esimerkiksi kävelyä, hihtoa jne.
Rippiluussa, pappi ja muut jokka oon töissä seurakunnassa, oon sinua varten ette vastata sinun kysymyksiin elämästä. Rippiluunaikana sie käyt kirkonmenoissa ja opit uusia asioita yhtheisissä keskusteluissa.

Rippiluku täysile oon useasti ette sie olet myötä keskusteluryhmässä täysile eli olet henkilökohtasissa puhheissa uskosta ja elämästä papin kans.

Jos sie halvat rippiluun meänkielelä eli kahela kielelä sie otat yhtheyttä sinun seurakunnan kans sinun toivomuksista.

Mitäs tarjothaan sielä missä sie asut?

Haluatko tietää mitä tarjothaan sulle tulevana rippikoululaisena? Hae sinun kirkko wepistä.

Rippikoulutuksesta

Sana rippikoulu tullee latinan confirmare ja merkittee vahvistusta

  • Sie saat käyä rippikoulussa siittä vuoesta kun täytät 15. Suuriin osa alottaa rippikoulun kun net käyvät 8 luokala.