En lång träbrygga längs klippor. Skuggan av två personer avtecknar sig på klipporna.
Foto: Anne-Sophie Gustafsson Heró

Familjerådgivning

Har du problem i en nära relation? Då är du välkommen att träffa en familjerådgivare i Svenska kyrkan. Ofta kan samtalsstöd hjälpa dig eller er att förstå och förändra. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Vi är till för dig eller er som är gifta, sambor, skilda, på väg att skiljas, ensamstående, föräldrar, vuxna barn eller vänner. Vi kan prata om vilken typ av privat relation som helst. Du kan komma ensam, eller så kommer ni tillsammans.

Många samtal handlar om att släppa invanda mönster och våga tala om vad man egentligen känner. Det viktigaste är nästan alltid att reda ut gamla roller och låta båda parter i en relation bli individer igen.

Vi har tystnadsplikt och för ingen journal över samtalen. Vi har respekt för varje människas tro och livsåskådning. Om och när du vill prata om sådana frågor är familjerådgivaren beredd att tala om dem.

En film om Familjerådgivningen

I filmen nedan berättar Anders Högberg och Margareta Ericsson om hur Familjerådgivningen fungerar. Ett ungt par berättar om vad som ledde till att de sökte stöd hos Familjerådgivningen och hur de fick hjälp.

Så bokar du ett samtal

  • Du bokar själv tid hos din närmaste familjerådgivare. Lista på alla orter där du kan få hjälp
  • Samtalen sker under sekretess.
  • Du måste inte vara troende för att söka hjälp.
  • Kostnaden varierar från gratis till upp till fyrahundra kronor per samtal.

Fråga familjerådgivarna om relationer!

Svenska kyrkans familjerådgivare Mats Ekerbring, Jeanette Vogt och Anna Kling svarar på dina frågor om relationer.